Nickerie.Net, vrijdag 22 april 2016


VHP organiseert massameeting

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) met voorzitter Chandrikapersad Santokhi, organiseert binnen een maand een massameeting met alle de oppositionele partijen, vakbewegingen en delen van het bedrijfsleven. Volgens Santokhi is men thans in de fase waarbij er veldbezoekjes worden afgelegd waarna de evaluatie en de planning voor de grote massameeting volgt.

VHP organiseert massameetingOppositie

De politicus vertelt aan De West dat de achterban nu goed voorbereid wordt middels veldbezoekjes op de grote massameeting die binnen een maand georganiseerd zal worden. “De politieke partijen hebben nu hun afzonderlijke meetingen waarna de collectieve bijeenkomst volgt. Naast de politieke partijen worden mensen van het bedrijfsleven ook benaderd voor de massameeting.” Santokhi geeft aan dat de situatie in het land niet te dragen is, vandaar dat er ook aan de ondernemers gedacht wordt.

Het is volgens Santokhi overduidelijk dat de pijn van de financiële economische situatie groter en ondragelijker wordt. “ De regering luistert nog steeds niet naar het volk en we zijn de situatie zat. Ook de achterban zal tijdens de massameeting aan het woord gelaten worden om de grote problemen waarmee ze te kampen hebben, aan te horen.”

Santokhi geeft verder dat er al gesprekken zijn geweest met exponenten van het bedrijfsleven en de vakbonden. Ze zijn allemaal bereid te ondersteunen. “ De NDP heeft politiek mandaat van het volk gekregen. Als ze het niet goed kan doen, moet de regering het politiek mandaat teruggeven aan het volk. Hierop volgend moet er een overgangskabinet komen dat de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen treft.”

Door Ivan Summerville

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dBS 22-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics