Nickerie.Net, woensdag 27 april 2016


Beleid naar rijstboeren gefaald

25.Apr 2016

Op 1 oktober 1985 werd door de toenmalige regering de Staatscommissie Rijst ingesteld om richting te geven aan de ordening van de bedrijfskolom Rijst. In de Staatscommissie Rijst hadden o.a. zitting Arthur Zalmijn (consultant-voorzitter), Ir. Winston Ramautarsing (consultant Pro-Plan), Drs. Kermechend Raghoebarsing (consultant- ex VHP minister L.V.V.) A. Graanoogst, B. Sital, R.J. Elmont.

In 1988 heeft deze commissie een drie-delig Rijstrapport uitgebracht. Op blz. 87 van dit rapport (deel 1) lezen wij:…”verwacht wordt dat Guyana door de geplande en gerealiseerde investeringen en reorganisatie in de rijstsector in staat is zijn exportsurplus te vergroten en de kwaliteit van het exportproduct te verbeteren".

Nu reeds worden er partijen rijst geleverd in Europa die van betere kwaliteit zijn dan de cargorijst afkomstig van de kleine pelmolens in ons land…..” Hierna kregen wij een zgn.”productschap” geheten N.V. SUREXCO van overheidswege ingesteld om de rijstsector te ordenen, reguleren en de export te begeleiden.

Dit is reeds ter ziele en nooit is er een studie of rapport verschenen waarom SUREXCO ter ziele is gegaan. Hierna kregen wij de Nationale Rijstraad en vervolgens de “Padie-opkoop Commissie.” Allemaal instellingen die “morsdood en begraven zijn” op LVV Het ministerie van LVV beschikt reeds decennia over super rijstdeskundigen (ambtenaren, adviseurs en consultants).

Enkelen hebben tevens in privé consultant buro’s en worden voor elk consultant rapport in Amerikaanse dollars en Euro’s uitbetaald”: Arthur Zalmijn—Winston Ramautarsing—Kermechend Raghoebarsing — R.Elmont —huidige minister S.Algoe—Soedeschand Jairam—Lekhram Soerdjan. Allen rijstdeskundigen en kenners van de rijstsector van Suriname.

Heel veel consultants en rapporten over de landbouw—rijstsector liggen in de kasten van het ministerie van PLOS- en het ministerie van LVV. Kennis in overvloed en door Suriname rijkelijk in Amerikaanse dollars en Euro’s aan consultancy betaald. Drs. Kermechend Raghoebarsing en Ir. Winston Ramautarsing (Pro Plan consultancy) dragen hiervan goed kennis.

Hoeveel van deze rapporten zijn daadwerkelijk uitgevoerd? In de periode 2000-2010 (tien jaar lang) heeft de politieke partij VHP, onafgebroken het ministerie van LVV met als ministers Geetapersad Gangaram Panday (jurist) en Kermechend Raghoebarsing (econoom, rijstdeskundige, consultant) mogen beheren en beleid maken en uitvoeren.

De rijstdeskundigen Arthur Zalmijn en Winston Ramautarsing waren als adviseurs en consultants aan deze twee VHP ministers verbonden. Raghoebarsing heeft de rijstsector toen geliberaliseerd en de padi producenten overgeleverd aan de grillen en grollen van de wereldmarktprijs, van vraag en aanbod en de willekeur van opkopers van padi.

Deze opkopers van padi, verwerkers en exporteurs van cargo-rijst en rijst zijn de feodale eigenaren, feodale heren en meesters van de rijstsector. Zij bepalen naar willekeur de opkoopprijs van padi, sluiten wurgcontracten met de padiproducenten, geen schriftelijke koopovereenkomsten aanwezig (mondeling en bonnen -systeem).

Willekeur bij betaling van de opgekochte padi door deze opkopers. Er zijn padiproducenten, die langer dan een jaar op betaling wachten en ten gevolge hiervan wanbetalers worden en zijn van de banken.

Bouterse en NDP verkiezingsbeloften in 2015: .. “het rijstareaal zal binnen 5 jaar (2010-2015) uitgebreid worden van 50.000 naar 200.000 ha. Suriname zal de voedselschuur van het Caraibisch Gebied worden….”, aldus Bouterse. Minister Algoe (geboren en getogen in het rijstdistrict Nickerie) heeft recentelijk een Nationale Rijstconferentie door Zalmijn en Ramautarsing laten organiseren in Paramaribo en Nickerie.

Enkele hoofdzaken 18 april 2016: Minister Algoe: “….De rijstsector in Suriname kent na de zeventiger jaren een constante val en de cijfers zien er niet goed uit. Wij hebben voldoende lessen geleerd het is nu tijd dat wij daden gaan stellen….”

Zalmijn & Ramautarsing 18 april 2016: “…. samenwerking in de sector is belangrijk. Guyana heeft dat reeds bewezen met een succesvolle “ Guyana Rice Development Board” (reeds in de jaren 80 ingesteld). Een Productschap Rijst moet zo spoedig mogelijk worden opgericht en de vereiste wetgeving moet gemaakt worden en naar DNA voor goedkeuring worden gestuurd.

De kosten van de oprichting en instelling bedragen 328.000 Amerikaanse dollars en zal betaald moeten worden middels een heffing van US dollar 3 op elke ton geëxporteerde rijst. Bij een export van 90.000 ton rijst zullen de kosten gedekt zijn. De Nationale Ontwikkelingsbank Suriname stelt voor de instelling en oprichting hiervan 80 % te financieren door middel van een lening.

De implementatie commissie bestaat o.a. uit de heren Zalmijn en Ramautarsing. De rijstboeren worden met de dag armer vanwege o.a. de zeer hoge kosten voor het produceren van padi, de zeer lage opkoopprijs van padi en de wanbetaling van opkopers van padi (wachttijd langer dan een jaar).

Tengevolge hiervan zijn de boeren in zeer grote problemen geraakt, verkeren zij thans in een acute financiële noodsituatie. Minister Algoe moet terstond, onmiddellijk met een noodinfuus starten om de padiproducenten direct hulp te bieden. Het oprichten van een Productschap Rijst heeft op dit moment geen top-prioriteit en zal de kostprijs van rijst extra doen verhogen.

Minister Algoe, Zalmijn en Ramautarsing moeten onmiddellijk en terstond noodbeleid (crash program) uitvoeren om de neerwaartse trend te stoppen:

*wetgeving ter vaststelling van model- koopovereenkomsten en verzekerde betalingen aan de padiproducenten door de padi opkopers, met gegarandeerde wettelijke sancties bij wanprestatie en wanbetaling door de padi opkopers.

*een redelijke opkoopprijs van padi waardoor de producenten hun kosten kunnen dekken en hun schulden (geldleningen) bij de banken kunnen betalen.

*speciale landbouwkredieten verstrekken via VCB Bank-Landbouwbank aan de producenten met lage kosten en lage rente. Herschikking van de lopende schulden bij de banken. Versterken van de investeringspositie van de producent.

*voldoende zaaizaad beschikbaar stellen en kwaliteit van zaaizaad via ADRON onmiddellijk opvoeren en op peil brengen. Zaaizaad wordt nu door buurland Guyana geleverd omdat de kwaliteit daar beter is.

*goede watervoorziening en infrastructuur het hele jaar door, alle seizoenen.

*voldoende levering van inputs tegen kostprijs en vrij van invoerrechten (kunstmest, insecticide ). Controle op de beschikbaarheid, kwaliteit en de prijzen.

* onmiddellijk opheffen, afschaffen van alle belastingen, heffingen op brandstof (diesel en benzine).

*de kafverbranding wettelijk vaststellen, met geldboete sancties, intrekking van exploitatievergunning. Een duurzame wettelijke regeling treffen,voorziening ter bescherming van gezondheid van de burgers, het milieu.

*betaling van subsidies aan de boeren ter compensatie van reeds geleden verliezen en verliezen in de komende seizoenen bij wet vaststellen.

*onze buitenlandse vestigingen (ambassades en consulaten) mobiliseren en activeren om zowel bilateraal als multilateraal een agressieve handels-ontwikkelingsdiplomatie uit te voeren. Nieuwe afzetmarkten aan te boren en investeerders aan te trekken. Mauritius, een klein eiland, kan als voorbeeld en model dienen

Regeringen en ministers van LVV mogen nooit een beleid voeren dat geleid wordt door corrupte gedachten (moneymakers) en het verspillen, verkwisten van de beperkte financiële middelen die de overheid ter beschikking heeft. Er moet gewaakt en bewaakt worden dat regeringen haar geld zal uitgeven aan projecten, die niet in het voordeel zijn van de producenten en ons volk.

Corruptie zal nimmer getolereerd, gedoogd worden. Het mag nooit zo zijn dat een kleine groep mensen zich verrijkt ten koste van onze producenten, ons volk. De productie van rijst als een van de basisvoedselproducten van het volk mag nooit in gedrang komen.

Bescherming van de rijstproductie en rijstproducent moet top-prioriteit zijn in wetgeving en daadwerkelijk overheidsbeleid.

Leendert Doerga

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 26-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics