Nickerie.Net, woensdag 27 april 2016


Gajadien: “Bouta had grote mond, nu blijft hij bedelen bij de buitenlander”

“Bouta had een grote mond, nu blijft hij bedelen bij de buitenlander”, stelt assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) naar aanleiding van de vele leningen die de regering sinds de goedkeuring van de definitiewijziging van de Wet op Staatsschuld is aangegaan. Volgens de politicus is het vrijwel duidelijk dat de regering Bouterse 2 menens is om haar uitgavenpatroon veilig te stellen. “Met de USD 1.75 miljard lening van de Islamic Development Bank (IsDB) komt het totaal geleend bedrag dichtbij de USD 3 miljard. Men heeft de Leningenwet speciaal gewijzigd om dan zoveel als mogelijk de staat te kunnen binden en zo op afroep hun lopende uitgaven te kunnen financieren. Wij zijn blijven verdedigen dat de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zoals dat opgemaakt was in 2002, niet zomaar op zo een manier was opgesteld. Dit, omdat het toenmalige parlement wilde voorkomen dat de excessen die zich hebben voorgedaan tussen 1996 en 2000 (regering Jules Wijdenbosch), zich ooit meer zouden herhalen. Wat wij bij deze regering zien, is dat terwijl de coalitie schreeuwt dat men leningen wil nemen voor productiedoeleinden, de regering nu zelf komt aangeven dat een deel van de lening van de Islamitische Bank gebruikt zal worden voor de import van basisgoederen, medicamenten en spullen voor de Energie Bedrijven Suriname (EBS).” Volgens Gajadien komen de geleende middelen hierdoor toch in de consumptieve sfeer terecht. “Zo is het ook in de jaren ’90 geschied. Toen hadden wij gezien dat er leningen waren genomen om patta’s en levensmiddelen te importeren. Het ziet er triest uit, omdat je bij de regeringen onder Bouterse nooit kan afgaan op zijn woorden”, aldus de politicus.

Transparantie lening Oppenheimer Fund ontbreekt

Gajadien, die lid is van de vaste parlementaire commissie Financiën, zegt dat De Nationale Assemblee (DNA) niet geďnformeerd is over het besluit van de regering. Ook ten aanzien van de USD 86 miljoen lening van het Oppenheimer Fund is er volgens hem niets in ’s Lands vergaderzaal gerept. President Desi Bouterse deelde eerder mee dat dit geld besteed is aan de 5 procent participatie van de Staat in de Merian goudmijn van Surgold (Newmont). De rest is besteed aan dringende buitenlandse rekeningen. Volgens de VHP’er had Financiënminister Gilmore Hoefdraad eerder toegezegd afgelopen vrijdag informatie vrij te geven over waar deze middelen precies geleend zijn en waarvoor deze precies gebruikt zullen worden. De parlementariër benadrukt dat Oppenheimer slechts een bemiddelaar is die leningen bij financiële instellingen in orde kan maken. Zij zelf leent geen geld aan landen. Er wordt volgens hem een verkeerd beeld geschapen door aan te geven dat Oppenheimer Fund geld aan Suriname heeft geleend.

Transparantie ontbreekt; IMF kan stekker trekken

Gajadien benadrukt dat elke vorm van transparantie bij alle leningen ontbreekt. Volgens hem heeft de director van het IMF aangegeven dat zij elk moment de stekker uit kan trekken bij een land waar er geen good governance is en corruptie hoogtij viert. “Wij kijken uit dat vooralsnog wij van IMF uit geen enkel kritisch standpunt richting Suriname hebben vernomen met betrekking tot corruptiebestrijding. Corruptie heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag in deze situatie zijn beland”, aldus Gajadien.

Niet Bouterse en Hoefdraad zullen terugbetalen, maar de samenleving

Gajadien benadrukt dat indien de regering op een bepaald moment meer uitgeeft dan de inkomsten, zij automatisch uit deze leningen zal moeten trekken. Dit betekent volgens hem dat de samenleving voor jaren met schulden zal zijn opgescheept. “Niet Bouterse of Hoefdraad zullen de schulden moeten terugbetalen, maar het volk en de volgende generaties zullen dat moeten doen. Dit alles zal middels tariefsverhogingen moeten gebeuren”, aldus Gajadien.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 26-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics