Nickerie.Net, dinsdag 26 april 2016


Legale en illegale valuta export - ook met geleende dollars

Export van valuta naar het buitenland zonder dienstverlening, is zeer schadelijk voor de binnenlandse economie. Suriname is niet in de positie om deze middelen te ontberen. Suriname is een importerend land en in mindere mate exporterend, wat onvoldoende valuta in de la brengt. Het is daarom noodzakelijk om ruimschoots valuta in staatskas te hebben om de import en andere noodzakelijk uitgaven mee te financieren. Ander soort van valuta-verplichtingen benoem ik hier niet. Importeren van goederen moet worden betaald met valuta. De importen bestaan meestal uit noodzakelijk consumptieve goederen en niet noodzakelijk luxe pleziergoederen. Deze zijn de legale transacties. De ondernemingswinsten worden meestal in Suriname geÔnvesteerd. Daarnaast heb je de illegale transacties met als doel de valuta en de winsten naar de belastingparadijzen te sluizen om de belastingen te ontduiken. Deze zijn illegale valuta-export.

In Suriname heb je de legale en de illegale valutahandel.

  1. De legale valutahandel wordt gepleegd tussen de erkende banken, handelaren en particulieren. De valuta wordt aangewend voor import van goederen door de handelaren en door de particulieren, voor privť buitenlandse reizen en noodzakelijke dienstreizen.
  2. Illegale transacties worden bij gebrek aan voldoende valuta op de zwarte markt verhandeld door illegale handelaren om te voorzien in de valuta behoeften.

Op de legale valutamarkt (banken) is de valuta schaars, waardoor de behoeftige vaker is aangewezen op de illegale markt (cambio's en straathandel). Behalve de meeste buitenlandse ondernemingen, investeren de Surinaamse ondernemers de winsten veelal in Suriname zelf, hoewel tegenwoordig de binnenlands handel zwaar onder druk staat. Illegale valuta wordt veelal gegenereerd door verhuur van onroerend goed, witwasgeld, handel in onoorbare middelen (drugs) en belastingontduikingen. Een niet te verwaarlozen deel van het OG is in handen van buitenlanders.

Ook de illegale geldhandelaren worden het meest voorzien van valuta door buitenlanders. Beoordeling van hoe men aan de valuta komt, laat ik ter beoordeling aan de regeerders en beleidsmakers over. Voor de ondernemers betekent het wel dat de nood de wet breekt om aan nodige valuta te komen. Duidelijk is, dat de illegale handel veelal onrechtmatig verkregen middelen bezit. Deze instituten verdienen ook veel geld met kunstmatige koersopdrijving. Het laatste is moeilijk te bewijzen, maar zeker is dat ze prominent in de samenleving aanwezig is.

Op 24 april heeft de president maatregelen aangekondigd, die opnieuw de bevolking zwaar zullen raken en haar koopkracht flink zal doen afnemen. Over de aanpak van het kwaad (kapitaalvlucht naar buitenland, betalen van salarissen van sommige hooggeplaatste ambtenaren, corruptie en andere vormen van onrecht), rept de president met geen woord. De regering is bezig met een leningscontract van $ 478 miljoen bij het IMF. Ook leningen bij andere instituten zijn in het vooruitzicht gesteld.

Op zich is de zet van de regering niet slecht, maar nog steeds ontbreekt een degelijk controleerbaar plan van aanpak, een investeringsplan en een aflossingsplan. Vooralsnog ziet de toekomstverwachting op herstel van de economie en opbrengsten uit olie en goud, waar de regering op rekent, er niet rooskleuring uit.

De regering strooit het volk weer zand in de ogen

Het is overduidelijk dat de regering het volk weer zand in de ogen strooit door hem koeien met gouden horens te beloven. Het volk moet er daarom voor waken, zich opnieuw bij de lurven te laten pakken. DNA die het volk vertegenwoordigt, dient ervoor te waken dat niet weer een belangrijk deel van het geld in de zakken van de regeerders en de kapiteins van de parastatale bedrijven en partijloyalisten, verdwijnt. In de vorige regeerperiode heeft zij ruimschoots verzuimd. Het geleende geld moet ongetwijfeld ten goede komen aan versterking van de staatsfinanciŽn, investeringen die de economie omhoog moet stuwen en verhogen van de levensstandaard van het volk.

Om het circuit van illegale valutahandel en -export te doorbreken, moet de regering impopulaire maatregelen nemen. Om te beginnen zijn op korte termijn de volgende maatregelen noodzakelijk.

  1. Stoppen van valuta export en stimuleren van binnenlandse investeringen van deze gelden.
  2. Stoppen van betalingen in valuta van alle soorten van binnenlandse diensten, zoals bij verhuur van onroerende goederen en andere ontoelaatbare zaken.
  3. Stoppen met betalen van salarissen in valuta aan ambtenaren en regeringsfunctionarissen.
  4. Stoppen van betalingen in valuta aan hoog geplaatste functionarissen bij parastatale bedrijven.
  5. Verplicht stellen van een Surinaamse valuta bankrekening voor transacties.

De betaling van huren en betalingen van salarissen aan laag tot hoog kader moet in het vervolg in SRD plaatsvinden. Het hoeft geen betoog dat het doel van de valuta export is om de gelden in het buitenland veilig te stellen. Het investeren in het buitenland is aanmoedigend en veilig voor de valuta-exporteurs. Hierdoor mist de staat de nodige inkomsten. De weg van al de transacties naar het buitenland zijn eveneens illegaal en gebeuren in contanten langs de illegale kanalen (personenverkeer). Hier komt er geen bank aan te pas. Onze president Bouterse heeft ervaring in vervaardigen van decreten. De genoemde maatregel kan hij ook via een decreet op een zeer korte termijn doen realiseren. Laat hij een keer moedig zijn met het nemen van onplezierige maatregelen tegen de misbruikers, tenzij hij zelf voordelen aan deze praktijken heeft. Laat hij ervan bewust zijn dat een deel van de samenleving ongetwijfeld honger lijdt. Laten hij en zijn consorten er bewust van zijn dat niet iedereen het voorrecht heeft om 2 a 3 keer per dag een behoorlijke maaltijd te eten. Hij noemt zich president van het volk, laat hij daarom een keer voor zijn volk zijn en niet alleen voor een geselecteerde groep en zijn loyalisten.

Sewdat Soekhoe

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 26-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics