Nickerie.Net, vrijdag 29 april 2016


Vanaf 1 mei stroomtarieven van SRD 0.35 tot 0.66 en in 2017 zelfs SRD 0.91 per KWh

De regering heeft een voorstel ontwikkeld voor de energietarieven. Zoals eerder gesuggereerd wordt de tariefsaanpassing inderdaad in drie fasen doorgevoerd, namelijk op 1 mei 2016, 1 september 2016 en 1 januari 2017. Uiteindelijk zal op 1 januari 2017 het tarief van energie marktconform moeten zijn opgeschroefd. Volgens de verkregen informatie uit een betrouwbare bron, gaat het tarief van energie op zondag 1 mei van SRD 0.35 naar gemiddeld SRD 0.66. Op 1 januari 2017 zal het tarief rond de SRD 0.91 cent moeten zijn.

De eerste tariefsaanpassing echter zal niet gelden voor de verbruikers beneden de 450 KWa. Die zullen in de eerste fase het huidig tarief betalen, aan de hand van het huidig model. In fase twee en drie gaan de tarieven voor deze groep wel omhoog. De regering kiest er waarschijnlijk voor om voor deze groep verbruikers een kruissubsidie toe te passen. Dit betekent dat de klanten tegen januari 2017 nog steeds minder dan de kostprijs zullen betalen. Vanaf 451 KWa naar boven valt men in een ander tarievengroep.

Schrikbarend is het volgende. Verbruikers boven 800 KWa zullen vanaf 1 januari 2017 rond de SRD 1.31 betalen. Voor bedrijven en winkeliers wordt het tarief vanaf een verbruik boven de 800KWa rond de SRD 1. Het systeem dat hierbij gehanteerd zal worden voor de berekening is, indien iemand bijvoorbeeld een verbruik van 1000KWa heeft, het verbruik gewoon met SRD 1.31 wordt vermenigvuldigd. Dit model werd voor gisteren voorbereid om in de Raad van Ministers te bespreken. Indien het systeem goedgekeurd wordt, zal de grootverbruiker dat zeker per 1 mei 2016 merken.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen was niet te bereiken voor een reactie. Dit systeem wordt door deskundigen als ‘lastig’ beschreven. Neem de laagste verbruikersgroep bijvoorbeeld. Als men 450 KWa verbruikt, en gewend is een bepaald bedrag te betalen, en er in een bepaalde maand plotseling een KWa verbruik van 451 wordt geregistreerd, belandt men direct in een hogere tarievengroep, die dan een flinke rekening zal opleveren. Men belandt dus anders gezegd in een hogere tarievengroep voor het gehele verbruik, en niet zoals nu het geval is, waarbij er een aantal schijven worden gehanteerd.

Daar de regering nu zelf tarieven aan het vaststellen is rijst de vraag, wat het nut is geweest van het instellen van een Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen. Het is echter niet de taak van de commissie om de tarieven voor te stellen. De commissie stelt modellen voor om de tarieven te berekenen. De commissie komt op 1 juli nog uit met haar eigen rapportage.

Het ziet er naar uit, dat de regering zich haast om de tarieven aan te passen, om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een lening.

Kavish Ganesh

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 29-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics