Nickerie.Net, zaterdag 30 april 2016


Gewijzigde statuten VHP in werking getreden

De gewijzigde statuten van de VHP zijn door het staatshoofd goedgekeurd. Deze zijn intussen in het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd en zijn nu van kracht. Het partijcongres keurde de wijziging van de statuten op 31 januari goed. De VHP geeft aan dat met de goedkeuring van de gewijzigde statuten er sprake is van moderniteit, democratie en transparantie binnen de politieke organisatie.

Voorzitter Chan Santokhi had beloofd de partij te herstructureren en te transformeren naar een moderne politieke organisatie. De VHP is nu overgestapt van het traditioneel politiek denken naar modern politiek denken. Door de moderniteit kun je je politieke filosofie veranderen, zegt de 'oranjepartij' in een persbericht. De gewijzigde en goedgekeurde statuten dragen bij tot modernisering, transparantie, groei van democratie, internationalisering, van de organisatie met behoud en verdere ontwikkeling van kennis middels nieuwe organen. Voorts is er doorgroei mogelijkheid van eenieder in de organisatie.

De statuten leggen een beperking op aan het aantal termijnen dat personen in de organisatie functies mogen bekleden. Hierdoor krijgen andere capabele en competente leiders van verschillende disciplines, ook de mogelijkheid om door te stromen op horizontaal en verticaal niveau met vernieuwing en verjonging. Ter versterking van de democratie binnen de organisatie zijn verantwoordelijkheden verder gedelegeerd naar structuren binnen de districten en ressorten door middel van nieuwe structuren in de vorm van district en ressort coördinatieteams, gevolgd door de uitbreiding en verkiezingen van nieuwe kernen en kernbesturen. Ter internationalisering van de organisatie zijn nieuwe structuren in de vorm van VHP kernen in verschillende landen opgezet.

Met de goedkeuring van deze statuten heeft het hoofdbestuur ook de opdracht gehad om verdere invulling te geven aan een aantal statutaire bepalingen die verder uitgewerkt zijn in het huishoudelijk reglement, dat intussen al ontwikkeld is en bediscussieerd wordt in de structuren van de partij. Het eindresultaat van het huishoudelijk reglement dat voortvloeit uit alle discussies, zal na behandeling ter goedkeuring gelegd worden aan het partijcongres dat op 7 mei gehouden zal worden. De partij maakt zich nu klaar voor de nieuwe bestuursverkiezingen op 3 juli.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 30-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics