Nickerie.Net, woensdag 04 mei 2016


‘Duidelijkheid uitstel Decembermoordenzaak gewenst’

04/05/2016 - Ivan Cairo

PARAMARIBO - De behandeling van de strafzaak rondom de ‘Decembermoorden’ is “tot nader order” uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Justitie en Politie bekendgemaakt. Het is onduidelijk waarom dit besluit is genomen. De laatste zitting twee maanden geleden vond plaats in een veel te krappe zaal van het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. “De redenen van het uitstel zijn mij niet bekend, maar het is goed dat hierover duidelijkheid komt”, reageert assembleelid Chandrikapersad Santokhi.

Het zou goed zijn, indien het Hof zelf had bekendgemaakt dat de terechtszitting vrijdag niet doorgaat, zei hij verder. De bekendmaking door Justitie en Politie, zonder dat de redenen duidelijk zijn, roept namelijk speculaties op. Santokhi verder: "Voor de zuiverheid en uit oogpunt van scheiding der machten, zou de rechterlijke macht de bekendmaking moeten doen uitgaan." Dit is het zoveelste oponthoud van deze rechtszaak die in 2008 is begonnen in het speciaal daarvoor ingerichte gerechtsgebouw te Boxel.

Na een stilstand van een aantal maanden kwam de Krijgsraad begin maart weer bijeen nadat het Hof van Justitie had bevolen dat de rechtszaak die door de rechtbank was opgeschort, moest worden hervat. Nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord van december 1982 hadden een klacht bij het Hof gedeponeerd en verzocht dat de vervolging van de verdachten werd hervat. Eerder had verdachte Edgar Ritfeld ook al met succes een beroep gedaan op het rechtscollege om de opschorting van de strafzaak tegen hem op te heffen. Na de zaak tegen Ritfeld te hebben heropend schorste de Krijgsraad de vervolging opnieuw.

Auditeur-militair Roy Elgin heeft bij de hervatting van het proces op 4 maart de Krijgsraad opnieuw verzocht het proces te schorsen. Hij constateerde dat, ondanks bevelen van het Hof van Justitie om deze zaak te hervatten, de formele beletsels niet zijn opgeheven. De gewijzigde Amnestiewet van april 2012 die door de Krijgsraad bij de zaak is betrokken vormt nog een barričre. De vraag of met deze wet inmenging plaatsvindt in een lopend strafproces is nog steeds niet beantwoord.

Het Constitutioneel Hof dat zich moet uitspreken of de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet, is nog niet ingesteld. "Het bevel is onuitvoerbaar", benadrukte Elgin. De Krijgsraad schorste de zitting om zich te buigen over het standpunt van de auditeur-militair. De rechtbank zou zich tijdens de nu afgelaste zitting ook uitlaten over de uitspraak van het Hof van Justitie en het standpunt van de auditeur-militair en dan bepalen hoe verder.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 30-04-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics