Nickerie.Net, donderdag 12 mei 2016


Breeveld: “Rechtelijke uitspraken kunnen niet genegeerd worden”

Carl Breeveld (DOE-fractieleider), een van de indieners van de Terugroepwet, die zich heeft teruggetrokken uit de commissie Terugroepwet, heeft afgelopen dinsdag voor veel opschudding gezorgd in het parlement. Diverse fracties in het parlement hebben opmerkingen gemaakt en wilden een opheldering wat er verder zal gebeuren.

Breeveld gaf aan dat hij tot deze conclusie is gekomen, omdat zijn partij zich niet wil mengen in een politieke strijd. Na enige commotie vanuit de coalitie en de oppositie gaf Breeveld aan dat het geenszins de bedoeling is om emotie op te wekken in het parlement. Zijn standpunt en besluit zijn rationeel. Hij staat wel achter de wijziging van deze wet, maar het moment van de wijziging is niet het juiste moment. “We zijn geen vreemdelingen in Jeruzalem en kunnen rechtelijke uitspraken niet negeren.”

In zijn betoog gaf hij te kennen dat de rechtelijke macht een onderdeel is van de triaspolitica. “Als wetgevers kunnen we niet doen alsof we blind of doof zijn.” Hij pleit voor deskundigen die een beter beeld kunnen geven wat deze kwestie betreft. Hij gaf aan dat het geen zin heeft om allerlei ophef te maken over zijn genomen besluit. Zijn partij heeft er over nagedacht en zal deze kwestie tot in de finesse uitzoeken.

Melvin Bouva respecteert het besluit van zijn collega. Hij zei dat de positie van de indiening van deze wet niet verschilt van het moment van de behandeling. Bouva is ook de mening toegedaan dat deze wet veranderd moet worden. “De wet werkt niet. Het brengt onze democratie verder van huis en daarom moeten we het wijzigen.”

De leden Rosellie Cotino, Melvin Bouva, Amzad Abdoel, Stephen Tsang en Jennifer Geerlings-Simons zijn de andere initiatiefnemers die deze wet hebben ingediend voor de openbare behandeling.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / SR Herald 12-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics