Nickerie.Net, vrijdag 13 mei 2016


Girjasing: “Dankzij verbroederingspolitiek Lachman is Herrenberg naar school gegaan”

“Herrenberg moet weten dat niet hij alleen politiek heeft gestudeerd, maar ook wij het hebben gedaan. Ook wij hebben ervaren hoe de NDP is”, dit stelt politicus Shailindra Girjasing naar aanleiding van de spoedlezing van Henk Herrenberg, die de ‘coup der Hindoestanen’ in herinnering bracht. De NDP heeft in haar historisch bestaan, bij monde van Girjasing ‘een grote puinhoop gemaakt van Suriname’. ‘Dat was te merken vanaf de periode van de revolutie.’

‘In de politieke wetenschap is het zo dat wanneer een partij met zijn rug tegen de muur staat en geen kant op kan gaan, zij het volk in de war tracht te brengen/of op de emoties van het volk tracht in te spelen. Die twee zaken zijn godsdienst en etniciteit.’ De NDP heeft volgens Girjasing keer op keer deze instrumenten in de gemeenschap gegooid, wat niet heeft mogen baten.

Ontspoord beleid De actie van Herrenberg is naar zijn mening dus duidelijk een reactie van hoe men in het kamp van de NDP helemaal ontspoord is. Vandaar men nu op de etnische toer gaat, wat volgens Girjasing een heel gevaarlijke situatie kan vormen. “Vaak genoeg zijn er vanuit de NDP-kringen, beschuldigingen geuit naar Surinamers van Hindoestaanse afkomst. En toch zie je niemand binnen de gelederen van de NDP zijn mond open maken. Men moet dat ding van “ka kare ka kare” van Bouterse ook niet vergeten. Vandaag aan de dag wordt de Hindoestaan tot zondebok gemaakt, terwijl men weet dat er straks een protestdemonstratie is. Bouterse weet dat hij van dit land een puinhoop heeft gemaakt. Het volk pinaart nu en juist op dit moment gaat men het gooien op het etnische”, telt de politicus.

Deze ‘grappenmakerij’, zoals Grjasing het noemt, moet Herrenberg vertellen aan de achterban van de NDP, die andere redenen heeft om achter de NDP te staan, maar niet aan de Surinamers. “Wij leven in een multi-etnische samenleving. Wij zijn daarin gebleven. Dankzij de verbroederingspolitiek van Lachman is Herrenberg tenminste een keer naar school gegaan. Herenberg heeft vóór de verkiezingen van 1980 in Verenigde Democratische Partijen (VDP)- verband, Lachman op zijn knieën verzocht om samen te werken. Toen kwam de coup en de verkiezingen gingen niet door, maar de Hindoestaan is dus wel goed wanneer men in nood zit. Laten wij hopen dat het gros van de NDP er niet in trapt”, aldus Girjasing.

Kavish Ganesh

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 13-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics