Nickerie.Net, vrijdag 13 mei 2016


Loslaten wisselkoersen de zoveelste devaluatie van SRD

Er worden door de Centrale Bank van Suriname geen valutaveilingen meer gehouden. Deze beslissing is dit weekend genomen nadat er overleg had plaatsgevonden tussen de president van de republiek en topfiguren uit de cambiosector. Op maandag werd er in de namiddag overleg gepleegd tussen de Centrale Bank van Suriname en de hier gevestigde handelsbanken. Tot op dinsdag had de moederbank nog geen officiële mededelingen gedaan over het niet langer houden van de valutaveilingen. Alvast kan gesteld worden dat de valutaveilingen niet hebben voldaan aan de verwachtingen, omdat lang niet iedereen die valuta nodig heeft voor het kunnen doen van goede zaken in aanmerking kon komen voor de valuta die op de valutaveilingen van de Centrale Bank ter beschikking werden gesteld. Ook de bedragen die bij de laatste veilingen ter beschikking werden gesteld, waren ruim onvoldoende om aan de vraag van de valutabanken te voldoen. Het gevolg was dan ook dat de meeste importeurs en fabrikanten afhankelijk bleven van de parallelmarkt voor het kopen van dollars of euro’s en dat maakte dat er dan ook met verschillende koersen werd afgerekend aan de consument.

Voor veel ondernemers een onverkwikkelijke zaak, omdat met een dergelijke wisselvalligheid in valutakoersen het heel moeilijk werken is en prijzen voortdurend moeten worden veranderd. Vooral de groothandel en detailhandel hebben al enige maanden handenvol werk sinds de eerste devaluatie eind vorig jaar door de Centrale Bank bekend werd gemaakt. De valutakoersen zullen naar verluidt voortaan door vraag en aanbod worden bekendgemaakt. Hier schuilt een addertje onder het gras, want niemand kan de garantie bieden dat de koersen niet wederom zwaar zullen stijgen. Er zijn namelijk perioden in het jaar waarbij de vraag naar dollars en euro’s enorm toeneemt en dan wil het niet zeggen dat het aanbod ook zal zijn toegenomen. De wisselkoersen kunnen dan een explosieve groei doormaken en dat zal dan ook gelijk aan de prijzen worden gemerkt.

Thans bevinden we ons in een periode van het jaar waarbij de vraag niet erg hoog is waardoor een snelle stijging binnen de korste keren niet snel zal plaatsvinden. We zijn al decennialang een importeconomie, dus hebben we altijd veel vreemd geld nodig om tal van producten, of het nou om grondstoffen of eindproducten gaat, ze moeten geďmporteerd en in vreemd geld afgerekend worden. Dus de vraag naar vreemde valuta zal altijd groot blijven en er zijn geen directe aanwijzingen dat wij door export van hier geproduceerde goederen, genoeg zullen verdienen om aan de toch groot blijvende vraag te kunnen voldoen.

Wat ook gelijk glashard gesteld moet worden, is dat we thans met een wisselkoers te maken hebben van zeker SRD 6.40,- voor een dollar en dat betekent een devaluatie ten opzichte van SRD 3.35,- voor de dollar van maar liefst 94 procent en dat nog in geen zes maanden. Dat wil zeggen dat we een groot probleem hebben gezien de inflatoire gevolgen die dergelijke devaluaties tot gevolg hebben voor de gehele gemeenschap. De EBS heeft vanaf 1 mei met toestemming van de regering Bouterse tariefverhogingen doorgevoerd die het volk niet zal kunnen dragen. Er wordt nu reeds door verschillende bonden straatprotest voorbereid om de verhoogde tarieven teruggedraaid te krijgen.

De EBS stelt tot verhogingen genoodzaakt te zijn, omdat ze door de devaluaties van de SRD ze niet langer kan functioneren nadat ook de staat de subsidie aan haar heeft stopgezet. Wij zouden graag willen weten op welke valutawisselkoers de EBS hun recente verhogingen van 1 mei j.l.heeft gebaseerd? Heeft ze dit gedaan op basis van een koers die tegen de SRD 5.60,- voor een dollar ligt, dan zijn de Energie Bedrijven Suriname, EBS, wederom in zwaar weer komen te verkeren, omdat na het loslaten van de wisselkoers ze zal moeten gaan calculeren op basis van een wisselkoers die zwaar boven de SRD 6,- ligt voor een dollar. Wil dat zeggen dat de EBS over enige tijd zal komen aandansen met nog een prijsverhoging op basis van de losgelaten wisselkoersen? Nu reeds bij de tweede verhoging die de gehele gemeenschap in het verkeerde keelgat is geschoten, is er massaprotest op komst. Hoe wil ze dan bij nog verder gestegen wisselkoersen en haar importcomponent op al haar materieel en materialen nog uitkomen met de tarieven die ze na 1 mei 2016 heeft geďntroduceerd.

Alles op een rijtje gezet, kan gerust gesteld worden dat wij allemaal op een tijdbom zijn beland met deze situatie van opeenvolgende devaluaties en het niet bij machte zijn van een regering om zaken in goede banen te leiden. De zaak is naar onze mening al veel te ver uit de hand gelopen om hier nog redelijke oplossingen voor te kunnen bedenken en of vinden. Er gaan geruchten dat de regering als een van de laatste opties er ook nog toe wil overgaan om verhogingen bij de indirecte belastingen door te voeren. Dat houdt in verhoogde invoerrechten op een groot assortiment van importgoederen waaronder auto’s. Als ze daarmede begint, dan zijn we regelrecht op het Venezolaanse pad beland en valt vrijwel alles in duigen.

Heeft de regering wel in de gaten dat hoe meer ondernemingen er op de fles gaan, hoeveel minder de inkomsten bij de fiscus zullen worden? Nu reeds neemt het leger van werklozen in aantal gestadig toe en dat is zeker funest voor een economie en werkt de criminaliteit beslist verder in de hand. Als ze zo doorgaat met alles alleen doen en steeds maar experimenteren, zoals nu met de wisselkoersen, zal ze uiteindelijk geen uitweg meer hebben en belandt Suriname in een totale chaos. En dat is precies wat we niet nodig hebben in ons aller geliefd land.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DeWest redactioneel 13-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics