Nickerie.Net, vrijdag 13 mei 2016


dWT Commentaar: FAI klimt langzaam uit het dal

13/05/2016

PARAMARIBO - BANANENPRODUCENT FOOD AND Agricultural Industries (FAI) heeft de Moko-ziekte onder controle gekregen, maar wordt nog steeds geplaagd door ziekte en onwettig verzuim van arbeiders. In 2007 besmette de Moko-ziekte honderden hectaren. Vooruitgang in de bestrijding heeft gemaakt dat de besmetting sterk is teruggelopen. Een nieuwe aanplant is met succes aangelegd. De ziekte heeft, toen ze de kop op stak, paniek veroorzaakt en er werd gevreesd dat er geen maatregelen waren getroffen om er het hoofd aan te bieden. Lessen zijn geleerd dus met de ervaring rijker kan voortaan slagvaardiger worden opgetreden.

Het bedrijf wil in 2017 vooruitgang boeken, nadat de problemen, ook op het personele vlak, zullen zijn opgelost. Een groot probleem waarmee FAI te kampen heeft is overtollig personeel, van wie zeker zeshonderd man zijn afgevloeid. Verder zijn maatregelen genomen tegen een groot aantal 'zieke' arbeiders.

Dat het personeelsvraagstuk de leiding van het bedrijf bezighoudt, blijkt uit de reactie van directeur Eduardo Melendez. Hij benadrukt dat professionaliteit van de arbeiders bepalend zal zijn voor verdere vooruitgang. De problematiek over het personeel wordt bevestigd door Dayanand Dwarka van de vakbond in Nickerie. Veel personeel is afgevloeid, wegens plichtsverzuim en langdurige ziekte. Toch is er nog een groot aantal ziektegevallen. Dwarka komt tot de ontstellende constatering dat door ziekte, onwettig verzuim en nationale vrije dagen sommigen zeker een half jaar niet werken. Verontrustend is dat volgens hun eigen zeggen, artsen ten onrechte attesten hebben afgegeven aan arbeiders. Wat dit betreft is er werk aan de winkel voor het Medisch Tuchtcollege.

Een van de belangrijke schakels in het productieproces is de mens. Afschuwelijk dat het productiebedrijf met zo'n hoog percentage ziekte en onwettig verzuim kampt. Het management doet er goed aan deze kwestie onder een vergrootglas te plaatsen. Het beeld rond ziekteverzuim is met de bekentenis van artsen al vrij duidelijk. Beweerd wordt dat de aard van het werk bij het oogsten van bananen zwaar is en niet eenieder daartegen opgewassen is. Verder is het de vraag of er hier sprake is van hoofdzakelijk seizoenarbeiders of personeel in vaste dient. Tussen de regels door is trouwens ook gezegd dat er nog meer gesaneerd kan worden in het personeelsbestand. De vraag is of de hoogte van het loon bij extra zwaar werk aantrekkelijk is. Het is een wetmatigheid dat met een op maat gesneden personeelsbestand het grootste rendement uit de productie gehaald moet kunnen worden.

Over diversificatie van de sectoren die de economie hier in stand moeten houden, is de laatste jaren flink gediscussieerd. De discussie wordt dwars door de bevolking heen gevoerd, sinds Suriname in een diep dal terecht is gekomen na het kelderen van de olie- en goudprijs. De agrarische sector zal, mits die serieus wordt aangepakt, een belangrijke toegevoegde en blijvende waarde krijgen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 13-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics