Nickerie.Net, zondag 15 mei 2016


Een staaltje van muggenzifterij - Sapoen en Chietan wel deel van PL

 

Kortgedingrechter Rewtie Chatterpal heeft op 29 april 2016 vonnis uitgesproken dat de heren Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan geen volksvertegenwoordiger meer zijn. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) moet dus voorzien in de opengevallen vacatures in het parlement. Naar aanleiding van dit vonnis is Mr. Indira van der San in haar ingezonden stuk op Starnieuws van 2 mei 2016 de mening toegedaan, dat een rechter met twee zaken rekening dient te houden.

 

Citaat 1. "De twee Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, zijn in de hoedanigheid van combinatie V7 de verkiezingen ingegaan, maar worden teruggeroepen door PL (Pertjajah Luhur)... Thans bestaat de combinatie V7 niet meer." Met andere woorden de V7-Combinatie moet de twee parlementariėrs terugroepen.

 

De zeven politieke partijen verenigd in de V7-Combinatie waren een samenwerkingsverband aangegaan. De oprichting van V7-Combinatie betekende niet dat die zeven partijen ophielden om te bestaan; de partijen waren niet opgeheven. Dus met de ontbinding van de V7-Combinatie vallen de via deze Combinatie gekozen parlementariėrs terug op hun individuele partijen. Heel logisch dat Sapoen en Chitan door hun politieke partij de PL worden teruggeroepen.

 

En nu komt het. Indien met de oprichting van de V7-Combinatie de zeven politieke partijen zouden ophouden om te bestaan, dan zouden bij de ontbinding van de V7-Combinatie de via deze Combinatie gekozen parlementariėrs - Sapoen en Chitan incluis - in een vacuüm belanden, tussen hemel en aarde zweven, wat onmogelijk en absurd is.

 

Conclusie: zeggen (of eisen) dat de V7-Combinatie de twee parlementariėrs in kwestie moet terugroepen, is een kronkelredenering, een poespas.

 

Citaat 2. "De PL is de verkiezingen ingegaan in combinatie V7 juist met de manoeuvre meer stemmen te halen."

 

Zich bezighouden met de speculatie wat de vermoedelijke redenen voor de PL zijn geweest om in combinatieverband de verkiezing in te gaan, is voer voor politieke analisten en niet voor de rechters.

 

Noot: Ook kortgedingrechter Marie Mettendaf heeft op 6 mei 2016 vonnis uitgesproken dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan geen volksvertegenwoordigers meer zijn, dus moet het CHS voorzien in de opengevallen vacatures.

 

Ahmad Jhawnie

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 15-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics