Nickerie.Net, dinsdag 17 mei 2016


Gajadien bezorgd over financiële handelingen overheid

De financiële situatie in het land wordt met de dag ernstiger, zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). Bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) merkt de volksvertegenwoordiger een voortzetting van het beleid, terwijl van governor Glenn Gersie werd verwacht dat hij het roer zou omgooien. “De onafhankelijke positie van de CBvS komt in gevaar door verregaande betrokkenheid van regeringsautoriteiten in het beleid,” constateert Gajadien.

In april neemt de goudvoorraad bij de bank af met 25.000 troy ounces, terwijl niet duidelijk is waar de tegenwaarde naartoe gaat. De Cbvs heeft vrij recentelijk aan exporteurs te kennen gegeven dat een deel van de goudexporten opgekocht wordt, maar intussen is de voorraad geslonken, in plaats van toe te nemen, zegt Gajadien aan Starnieuws. Ook de voorschotten aan de Staat van SRD 270 miljoen door de bank begin mei duidt aan dat de Staat nog steeds meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt. De valutakoers blijft stijgen en de loontrekkers komen maar niet uit, ondanks hun bezuinigingen.

Gajadien kan zich niet voorstellen dat de regering naar het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) toe committering maakt, terwijl De Nationale Assemblee zich niet heeft uitgesproken hierover. “Het is onvoorstelbaar dat de coalitie niet in staat is haar constitutionele verantwoordelijkheid op zich te nemen en het volk te beschermen. Dit zou in ons democratisch bestuurlijk systeem niet mogen,” betoogt Gajadien. Verder kan de regering nog steeds niet met haar samenhangend pakket van maatregelen komen dat een crisisplan zou moeten voorstellen.

Gajadien hekelt het feit dat stroomverhogingen zonder overleg worden doorgevoerd om die net voor een aangekondigde straatactie aan te houden voor enkele weken, terwijl aan het IMF gerapporteerd wordt dat de committering onverkort doorgaan. “Het is duidelijk dat de aanhouding te maken had om de acties te beïnvloeden,”meent Gajadien.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 17-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics