Nickerie.Net, maandag 16 mei 2016


Opportunisme viert hoogtij in Suriname

Vaak hoor ik Surinamers zeggen: “Wij zijn een goed geschoold volk; wij leven goed met elkaar, dankzij onze religieuze achtergronden hebben wij een eerlijke inborst; wij hebben veel respect voor elkaars cultuur, zeden en gewoonten; wij bezoeken regelmatig de kerken, mandirs, moskeeën en synagoges; wij zijn een voorbeeld voor de wereld; wij zijn een Verenigde Naties in het klein; Suriname is één van de weinige landen waar een Moskee en een Synagoge naast elkaar gebouwd zijn; wij kennen geen godsdienstoorlogen”. Alles klopt als een bus, maar in de praktijk merken wij dat met de verarming van het Surinaamse volk, velen hun gedrag veranderen en zich vaak opportunistisch gedragen. Wij nemen de term opportunisme vaker in onze mond, maar laten wij een keertje kijken wat deze term werkelijk betekent.

Opportunisme (betekenis)

Dankzij de wetenschap en de moderne technologie kunnen wij bepaalde woorden (begrippen) makkelijk vinden. Ik citeer uit Wikipedia het begrip opportunisme: “ Opportunisme (Latijn ‘opportunus’) is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. De term opportunisme wordt ook wel gebruikt voor voordeel zoeken in de mogelijkheden wanneer ethiek geen rol speelt, bijvoorbeeld in het dierenrijk of in sport en spel. Iemand die van opportunisme beticht wordt, is iemand die zich aan alle situaties aanpast om er zo voor zichzelf het meeste voordeel uit te slepen. In de politiek worden mensen vaak van opportunisme beschuldigd,”

 

Nederlandse benamingen en gezegden over opportunisten zijn:

1. Zoals de wind waait, waait zijn jasje

2. Met alle winden meewaaien

3. Zijn huik naar de wind hangen

4. Geen ruggengraat hebben (of: de rug niet recht kunnen houden)

Hardeo Ramdadien (Geograaf / Politieke Analist)Hardeo Ramdadien (Geograaf / Politieke Analist)

Met deze kleine inleiding wil ik aangeven dat velen in Suriname, zoals een eenvoudige burger die zijn ziel verkoopt voor een pakket, met een eenvoudige benoeming bij de overheid, begint men een andere taal te spreken; Zo ken ik een vakbondsleider die altijd moraal en ethiek hoog in zijn vaandel had en nu nog op 70-jarige leeftijd niet bedankt heeft als beleidsadviseur op Binnenlandse Zaken; zo ken ik een vriend van mij die voorzitter is van een Landbouwcoöperatie en door de regering Bouterse/Ameerali benoemd is tot beleidsadviseur op LVV. Deze 61-jarige meneer wil veel voor de boeren doen, maar heeft de middelen niet. Zo kan ik deze rij verder aanvullen.

Er zijn honderden mensen die van de staat “profiteren” en nu een andere taal bezigen zoals: “Wij moeten de regering ruimte geven om zaken in orde te maken; wij moeten het samen doen; het IMF is plotseling een goede zaak voor Suriname; president Bouterse is een volkspresident en wil 96.000 huishoudens subsidiëren (de arme mensen); de rijke lui (de brede schouders) moeten nu vier á vijf maal de tarieven voor energie betalen); wij moeten in dialoog blijven; een man (red. Henk Herrenberg) die tussen 1977-1980 volksvertegenwoordiger van de VDP was en mr. J. Lachmon als zijn politieke guru beschouwde en hem na 47 jaar (1969-2016) beschuldigt dat hij een Hindostaanse coup heeft gepleegd tegen premier J. A. Pengel in 1969; wat een opportunist is deze 78 jarige bejaarde analist die continu bezig is zand in onze ogen van de Surinamers te strooien. Deze en nog meer van die opportunisten kunnen zich slechts staande houden zolang hun politieke baas in het machtscentrum zit.

Zij zullen alles doen om een wig te drijven tussen de etnische groepering in Suriname (vooral tussen de NPS en de VHP) om daaruit voordelen te halen. Het etnische wapen heeft bij de verkiezingen van 2015 goed gewerkt en deze politieke opportunisten zullen dit wapen blijven hanteren.

Politieke newcomers in De Nationale Assemblee

Kort voor de verkiezingen van 2015 hoorde ik enkele jonge kandidaat parlementariërs van de NDP zeggen dat zij een heel grote achterban hebben en zij zullen ervoor zorgen dat de NDP op 25 mei 2015 een grote overwinning gaat behalen.

Ook binnen deze politieke partij heb ik vrienden (zij zijn mijn politieke opponenten, maar niet mijn vijanden zoals velen dat verwoorden). Na de verkiezingen zei ik tegen de parlementariër R. Parmessar dat hij in 2010 meer dan 5.000 voorkeursstemmen had behaald en in 2016 teruggevallen was naar 783 stemmen.

Zijn antwoord was dat hij zijn achterban had opgeroepen om op de voorzitter D.Bouterse (lijsttrekker )te stemmen. Tegen de parlementariërs Keshopersad Gangaram Panday zei ik dat hij in Paramaribo maar 136 stemmen heeft behaald.

Zijn antwoord was dat hij meer in het district Para gewerkt heeft, waardoor de NDP alle drie zetels behaald heeft in dat district. Meneer R.Hooghart heeft hard gewerkt om die duizenden stemmen van de ambtenaren te krijgen, maar de ambtenaren hebben niet op hun voorzitter gestemd.

Wat heeft de NDP in Paramaribo gescoord (zie tabel 1).

Tabel 1. De sterkte van de NDP in Paramaribo op 25 mei 2015

Binnen alle politieke partijen vinden er continu verschuiving plaats. Vooral als je te lang in het parlement zit en het goedgelovige volk met valse voorwendsels eerder gepakt hebt. Met een voorbeeld wil ik dit verduidelijken:

Aan de hand van deze cijfers kan ik slechts een conclusie trekken: “De NDP is van Bouterse en Bouterse is de NDP.” Voorzitter Bouterse en M. Adhin behaalden samen (62.41%+10.78%)= 73.19% van de NDP-stemmen in Paramaribo.

De overige 15 kandidaten behaalden samen (met alle inspanning en hosselen) een magere 26.81%. Als we van deze 15 kandidaten de “jongeren” en “progressieven” , zoals Hopkinson R., Illahibaks R., Sumter D, Enfield R., K.Gangaram Panday, D.Boetoe, M.Bouva, S.Tsang, R.Hooghart, R.Parmessar en O.Wangsabesari bij elkaar nemen, behaalden deze elf kandidaten gezamenlijk 10.51% van de NDP-stemmen.

Een tweede conclusie die wij kunnen trekken, is dat de jonge kiezers minder geneigd zijn op jongeren van de NDP en overlopers van andere partijen te stemmen. Tenslotte wil ik de nieuwe, jonge, onbesmette parlementariër/predikant R.Hopkinson (een ware Christen ) het volgende meegeven uit de Bijbel: Spreuken (1:10) Vaderlijke waarschuwing: “Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet.”

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 16-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics