Nickerie.Net, woensdag 18 mei 2016


Mathoera: Niet integer leiderschap legt IMF op aan volk

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat Suriname op dit moment in een groot dilemma zit. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal Suriname niet veel goeds brengen, maar elke andere optie onder de huidige regeerconstellatie, zal geen enkele kans van slagen hebben. "Bij de terugbetaling van de lening in 2019, zal bij ongewijzigde omstandigheden, gebedeld worden om nog meer leningen om het volk te voeden," zegt de volksvertegenwoordiger aan Starnieuws.

Randvoorwaarden om een land uit een crisis te halen zijn volgens Mathoera integer leiderschap met een ontwikkelingsvisie en deskundigheid. Het huidige leiderschap is volgens haar niet integer en straalt geen vertrouwen uit naar de internationale wereld. "Ook de ontwikkelingsvisie van de NDP, welke liefde voor het land en sociaal beleid promoot, houdt geen stand als je de productie niet oppakt en de macro economische stabiliteit niet kan bewaren. Integer en hoog opgeleid kader, nodig voor uitvoering van het beleid, wordt thuis gezet ten gunste van personen die miljoenen willen maken over de ruggen van het volk met populistische en onrealistische projecten zoals het boekenproject, het treinproject, het project naschoolse opvang, het EBS project etc.," stelt Mathoera.

Boodschap genegeerd

Surinamers, die integer zijn, deskundigheid hebben en het oprecht menen met het land, willen niet geassocieerd worden met een niet integer team, meent de VHP-topper. Naar diegenen, die uit vaderlandsliefde hun bijdrage leveren, wordt volgens haar niet geluisterd. In de afgelopen vijf jaren is constant geroepen om onder andere de uitgaven te verminderen, de corruptie aan te pakken, een spaar- en stabilisatiefonds op te zetten, echter zonder enig resultaat. "De adviezen van het Financieel Economisch Platform zijn ook een mooi voorbeeld."

De boodschap van het volk van vrijdag 13 mei jl. is gehoord, maar de verklaring van de regering is wederom het bewijs, dat er niet geluisterd zal worden en dat ze haar eigen weg zal opgaan. "De leiders kunnen alle toverwoorden van 'dialoog, samen en vertrouwen' roepen, maar hun wapenfeiten zijn in hun nadeel. Ze leren het niet. Kritische adviezen, controle en ingrijpen, worden bewust genegeerd, omdat persoonlijk gewin groter is, dan het moraal van de leiders om het volk te beschermen. Bewust onjuiste informatie verstrekken en deze verdraaien is meer gewoonte dan uitzondering."

Gevolgen

 Elke optie buiten het IMF zal onder dit leiderschap falen, concludeert Mathoera. De optie van het IMF zal het leiderschapsprobleem niet oplossen, maar slechts betalingsbalans steun voor de komende periode gaat verstrekken, om de waarde van de SRD te versterken. "Dus in simpele woorden parkeren van het geld bij de Centrale Bank. De regering zal haar overheidsbudget zelf moeten managen. Ze gaat, zoals het IMF in veel landen heeft gedaan, haar overheidsuitgaven sterk moeten verlagen, door subsidies af te bouwen, salarissen te bevriezen en belastingsystemen te hervormen. Kortom, drastische bezuinigingen die leiden tot armoede en kapotmaken van de lokale productie ten gunste van de belangen van geďndustrialiseerde landen."

Werkloosheid, koopkrachtverlies, inflatie en devaluatie zijn volgens het Assembleelid nu al manifest, vanwege de losgelaten valutakoersen tegenover het inkomen van de burger welke hetzelfde is gebleven. "Door minder geld boeten sectoren als veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs, ernstig aan kwaliteit. Kwetsbare groepen als jongeren en vrouwen zullen een hogere tol betalen, zoals blijkt uit ervaring met IMF programma’s in andere landen. Het volk kan op geen enkele manier beoordelen hoe de regering de problemen zal oplossen, maar IMF moet doorgaan."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 18-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics