Nickerie.Net, vrijdag 20 mei 2016


Staatsschuld opnieuw toegenomen: SRD 10 miljard  in zicht

De totale staatsschuld is per 31 maart 2016, ten opzichte van een maand eerder, met SRD 150 miljoen toegenomen tot SRD 7.9 miljard. Dit blijkt uit de meest recente statistieken van het Bureau voor de Staatsschuld. De toename van SRD 150 miljoen zit voor een bedrag van SRD 76 miljoen in de buitenlandse schuld en voor een bedrag van SRD 74 miljoen in de binnenlandse schuld. Na alle nog te voeren koerscorrecties is het niet uitgesloten dat de staatsschuld snel tegen de 10 miljard srd gaat oplopen.

De toename van de binnenlandse schuld is voornamelijk te wijten aan een stijging van SRD 56 miljoen van de schuld bij de algemene banken. Aan deze banken is voor een bedrag van SRD 55 miljoen aan schatkistpapier uitgegeven. Schatkistpapier is een (kortlopend) schuldbewijs, dat door de Staat wordt uitgegeven als de Staat een tijdelijk kasgeldtekort heeft. Verder is ook de schuld aan de particuliere sector toegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld de leverancierskredieten van particuliere bedrijven gestegen van SRD 184 miljoen naar SRD 194 miljoen.

Wat ook opvalt, is dat per ultimo maart een bedrag van SRD 10.5 miljoen aan leningen bij commerciŽle bedrijven is opgenomen in de Staatsschuld. Per 29 februari 2016 bestond deze schuld niet. Deze statistieken geven aan, dat de overheid in de maand maart ook bij commerciŽle bedrijven, leningen heeft afgesloten.

De stijging van de buitenlandse schuld zit voornamelijk in de buitenlandse leningen, die met SRD 26 miljoen zijn gestegen, en de niet opgenomen gecommitteerde leningen, die met SRD 44 miljoen zijn gestegen. Verder zijn de niet afgeroepen garanties met SRD 2 miljoen gestegen.

De wijziging van de Wet op de Staatsschuld, die op 4 april jongstleden in De Nationale Assemblťe (DNA) heeft plaatsgevonden, heeft een behoorlijke impact op de daadwerkelijke cijfers van de Staatsschuld. De (wettelijke) Staatsschuld is namelijk gebaseerd op een schuld-bbp (bruto binnenlands product) ratio, waarbij nu nog het bbp van 2014 wordt gehanteerd, aangezien het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) het bbp per ultimo 2015 nog niet heeft vastgesteld. Omdat de officiŽle wisselkoers voor de US- dollar per 31 december 2014 SRD 3,35 was, worden ook nieuwe buitenlandse leningen gewaardeerd tegen deze wisselkoers. Dit zijn dus leningen die worden afgesloten in een periode, waarbij de officiŽle wisselkoers al hoger dan SRD 6, zit voor een US-dollar. Op het moment dat het ABS het bbp per 31 december 2015 heeft vastgesteld, zal de Staatsschuld daarom omhoog schieten, aangezien de officiŽle wisselkoers voor de US-dollar SRD 4,2 bedroeg per die datum.

Samengevat, geeft bovenstaande informatie dus de volgende zaken aan: kasgeldtekort van de overheid, nieuwe leningen afgesloten bij commerciŽle bedrijven en wettelijke Staatsschuld geeft vertekend beeld van de werkelijke situatie, aangezien een wisselkoers wordt gehanteerd die de helft is van de huidige officiŽle wisselkoers

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS / OS Network 20-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics