Nickerie.Net, zondag 22 mei 2016


Huiselijk geweld in Nickerie hoog

Uit data blijkt dat huiselijk geweld in het district Nickerie in vergelijking met andere districten vrij hoog is. Om dit te veranderen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), besloten om vandaag een wandelloop van vijf kilometer te houden in het rijstdistrict.

Huiselijk geweld in Nickerie hoog

Het doel van de wandelloop is onder andere om bekendheid te geven aan de onlangs heropende dependance van het BGA in Nickerie en andere hulpinstanties. Tijdens de activiteit zal er ook informatie worden verstrekt over huiselijk geweld en de negatieve effecten op de samenleving. Het thema van de wandelloop is: ‘Ik zeg NEE tegen geweld’.

Vanuit het ministerie worden VOJ – en VOS – scholen, niet gouvernementele organisatie en hun netwerken, vertegenwoordigers van overheidsinstanties en de Verenigde Naties warm gemaakt om mee te doen aan de wandelloop.

Het is ook de bedoeling dat verschillende vooraanstaande mannen zich committeren aan de ‘He for She’ campagne die sinds vorig jaar gaande is.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken gaf op 24 november 2015 het startsein voor de zestien dagen van activisme tegen geweld tegen vrouwen en committeerde zich aan de ‘He for She’ en ‘Orange Day’ campagnes die betrekking hebben op het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes.

In Suriname werden in 2014 en 2015 respectievelijk 1865 en 1295 gevallen van huiselijk geweld genoteerd. Hoewel er een lichte daling is geconstateerd, blijkt dat het aantal vrouwen dat is vermoord door hun (ex)partner is gestegen van zeven in 2014 naar tien in 2015. De cijfers laten ook zien dat huiselijk geweld in het district Nickerie veel hoger is en daarom acuut moet worden aangepakt.(GFC)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 21-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics