Nickerie.Net, dinsdag 24 mei 2016


COMMENTAAR:

PetroCaribe-overeenkomst op sterven na dood

24/05/2016

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO - IN HET ONRUSTIGE Zuid-Amerikaanse land Venezuela waarmee Suriname banden heeft en een belangrijke overeenkomst heeft gesloten olie te leveren tegen uitgestelde betalingen, kunnen binnenlandse onlusten de economie fataal ontwrichten. Daardoor komt de overeenkomst op drijfzand. De oppositie wil met een referendum de afzettingsprocedure van president Nicolas Maduro inzetten.

Er zijn tekenen dat de president zich spreekwoordelijk verschanst in een der loopgraven. Er is geen peil te trekken op de afloop van de afzettingsprocedure. En ook al zou het de oppositie lukken de procedure af te dwingen, is het zeer de vraag of de miljoenen Chavez gezinde inwoners die zich massaal scharen achter Maduro, die de geest van Chavez levendig houdt, zich rustig zullen houden.

Ook al wordt Maduro afgezet en het licht op groen gezet voor een andere koers dan die van de huidige president, zal de economie in Venezuela in zwaar weer blijven zolang de oliecrisis voortduurt. Feit is dat welke politieke macht ook tijdens de huidige situatie aan het roer komt, ver doorgevoerde hervormingen niet kunnen uitblijven. Het land zit aan de grond. Het zal van sterk leiderschap getuigen om het arme deel van de Venezolaanse bevolking, dat voor een belangrijk deel door programma's van Chavez een beetje ademruimte heeft gekregen, opnieuw de buikriem te laten aantrekken.

Hoewel de zittende Venezolaanse regering zich na de machtswisseling niet negatief heeft uitgelaten over voortzetting van de PetroCaribe-deal, ligt het voor de hand dat overmacht, uitvoering van de overeenkomst in de weg staat. Instanties in Suriname, belast met het naleven van de overeenkomst, hebben terstond de taak om na te gaan wat de stand van zaken is over de uitvoering van de overeenkomst. Verder is het van belang stille diplomatie te beginnen om de levensvatbaarheid van de overeenkomst te achterhalen. Daardoor ontstaat het inzicht, welke obstakels Suriname op korte en lange termijn mag verwachten.

Afgezien van de PetroCaribe-overeenkomst met Caracas, speelt ook de waarschuwing van de Venezolaanse burgemeester van Chacao over een vluchtelingenstroom vanuit dat land. De immigratiedienst in Suriname heeft cijfers vrijgegeven over binnenkomende en vertrekkende Venezolanen. Een klein aantal blijft achter. Het gaat om meer dan driehonderd immigranten, hoewel geen mededeling is gedaan over het doel van hun verblijf. Suriname moet lessen leren uit de massale vluchtelingenstroom naar Europa. De situatie met Venezuela is niet identiek, maar waakzaamheid is geboden omdat waarnemers voorspellen dat Venezuela op een tijdbom zit.

De grimmiger wordende onrust in de achtertuin van Suriname, BraziliŽ baart grotere zorgen, want er zijn geen tekenen dat Surinaamse autoriteiten hoe dan ook het hoofd kunnen bieden aan een massale mensenstroom. Met de op handen zijnde verwijdering van president Dilma Rousseff uit het machtscentrum is het laatste woord nog niet gezegd. Hoewel met de omstandigheden in Venezuela rekening moet worden gehouden, lijkt Suriname door de makkelijke bereikbaarheid kwetsbaarder als de stroom vluchtelingen vanuit BraziliŽ op gang komt. Het is niet ondenkbaar dat een enorme rampspoed Suriname treft indien grote aantallen illegale Brazilianen worden gevoegd bij vluchtelingen als de bom in het buurland barst.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT / FOS Network 24-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics