Nickerie.Net, donderdag 26 mei 2016


Santokhi bij 1 jaar verkiezingen: Ontwaken van het volk uit bedrog, valse hoop en manipulatie

25.May 2016

VHP voorzitter Chan Santokhi ziet de periode van 1 jaar verkiezingen als een periode van het ontwaken van het volk uit bedrog, valse hoop en manipulatie, waarin men terecht gebracht was door de campagne van de NDP. Dromen van velen op ontwikkeling, werkgelegenheid, welzijn, goede gezondheidszorg, stabiele economie, zijn een nachtmerrie geworden. Niet zomaar heeft Bouterse gezegd: “Ik wens jullie slapeloze nachten toe.“

Bij de verkiezing hebben twee culturen tegenover elkaar gestaan. Ten eerste de cultuur van ‘lenen en uitgeven’, ‘brood en spelen’, ‘vandaag feest, morgen zien we wel’, pakketten uitdelen, wachten op hoge prijzen voor olie en goud in plaats van bewust investeren en hard werken. Anderzijds is er de cultuur van ‘opbouwen door werken, sparen en investeren, voorzichtigheid in besturen’.

Wij ervaren aan den lijve dat de verantwoordelijkheid van de falende regering ligt bij fout leiderschap in landen waar de democratie niet leidt tot zelfcorrectie. De neergang in Venezuela is een actueel voorbeeld, Suriname volgt dat pad. Het blijven lenen zal Suriname maken tot een kolonie van een ander land.

Economisch zijn we kapot, we hebben geen geld meer, alles is opgemaakt: zelfs betalingen van salarissen aan schoonmaaksters en personeel van kinderhuizen is in gedrang gekomen. Instabiel, negatieve groei, inflatie, verdere devaluatie, bedrijven in problemen, crisis in economische sectoren. Monetaire situatie deplorabel, zelfs met IMF-steun is het vooruitzicht bleek.

De regering heeft met haar vernietigend beleid ons mooi en geliefd Suriname gemaakt tot een land met armoede, onzekerheid en wanhoop. Maar het volk ziet ook dat men hem heeft beetgenomen, en dat hij nu bereid is zijn kijk op de politiek aan te passen. Door de crisismaatregelen van de regering is grote ontevredenheid ontstaan en neemt het vertrouwen van bepaalde groepen en burgers af.

De crisis waarin deze regering ons heeft gebracht heeft ernstige dreigingen, maar biedt ook kansen. De uitdaging is om met een bundeling van alle Surinaamse deskundigen in Suriname en in de diaspora Suriname uit deze crises te halen. Productie van Surinaamse producten te stimuleren. In deze periode moeten we laten zien dat wij in staat zijn 500.000 mensen te verzorgen met een kwalitatief redelijk bestaan.

Maar ook dat wij met ruim 1 miljoen Surinamers (Suriname in diaspora) in staat zijn dit land tot ontwikkeling te brengen. De uitdaging is ook om de reorganisatie van het bestuur en het staatsapparaat voor het land efficiënter en slagvaardiger te organiseren om het land te besturen. Maar hiervoor heb je goed leiderschap en bestuur in het land nodig.

Er zijn genoeg kansen voor dit land om uit de crisis te geraken

Maar daarvoor heb je een regering nodig, die voldoende vertrouwen uitstraalt. Herstel van vertrouwen:

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft meerdere opties dan het alleen gaan naar het IMF en ontwikkelt haar eigen strategie om het land uit de crisis te halen, en zal van deze regering goed bestuur en een goed beleid blijven eisen, zoals zij dat het volk beloofd had.

De VHP maakt zich klaar met andere deskundigen voor regeerverantwoordelijkheid als deze regering het niet aankan, maar dan moet zij haar politieke mandaat teruggeven aan het volk, zodat het volk zich kan uitspreken over de toekomst van het land en in wiens handen men die wil leggen. De VHP sluit 1 jaar verkiezingen met een politieke bijeenkomst in Nickerie op 28 mei en zal het regeerbeleid evalueren.

Chan Santokhi

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 26-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics