Nickerie.Net, zondag 29 mei 2016


Toespraak VHP-voorzitter Santokhi massameeting Nickerie

Na 25 mei 2015 heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) op zaterdag 28 mei haar eerste grote bijeenkomst gehouden in het rijstdistrict Nickerie. Het was een zeer druk bezochte vergadering ondanks vele obstakels en bedreigingen vanuit een bepaalde politieke partij. In zijn toespraak is VHP-voorzitter Chan Santokhi ingegaan op 1 jaar verkiezingen en de huidige crisis.

 Waarom vergadering gestart in het rijstdistrict Nickerie

Het rijstdistrict wordt systematisch verwaarloosd, kennelijk door het verlies van de NDP in Nickerie, dit district wordt hardst getroffen door de maatregelen van de regering. Nickerie had boodschap van VHP wel begrepen en zich niet laten omkopen met valse belofte van de regering.

Wat was de boodschap van de VHP in V7 verband in 2015

Door op de NDP te stemmen:  Gaan we naar de 80’er jaren;  van rechtsstaat naar machtsstaat, vernietiging van de economie, meer corruptie; afname van veiligheid; werkloosheid; stijging van de koers; Suriname zal bankroet worden;  Basiszorg zal niet betaald kunnen worden; armoede. Als we om ons heen kijken, zijn helaas al deze zaken uitgekomen!

Door op VHP in V7 verband te stemmen: 

Zou u duurzame ontwikkeling krijgen; We zouden het land ontwikkelen met een herstelprogramma; We zouden buitenlandse investeringen en goedkope internationaal -en diasporakapitaal aantrekken; nationale productie ontwikkelen en opvoeren in de agrarische sector; toerisme; diensten sector, homeopathische en farmaceutische industrie; Bauxiet aanwenden voor halffabricaten en eind producten;  rationaliseren van parastatale bedrijven middels doorlichting; reorganisatie en aandelen verkoop om deze winstgevend te maken; werkgelegenheid; investeren middels Equity capital in kleine en middelgrote bedrijven, dat wil zeggen aantrekken van buitenlands kapitaal; corruptie aanpakken; beleidsuitvoering door integere personen te belasten met het bestuur en overheidsdiensten; We zouden energie diversifiëren; beleid op basis van eerlijkheid en niet op basis van oneerlijkheid, leugens en bedrog.                                                                                   

Keuze van het volk was NDP of V7

Kiezen  voor NDP met bedrog, leugens en manipulatie en een beleid van ‘lenen en uitgeven’, ‘brood en spelen’, ‘vandaag feest, morgen zien we wel’, pakketten uitdelen, wachten op hoge prijzen voor olie en goud; kort om Njan Dringi Prisiri.

Kiezen voor VHP in V7 met eerlijkheid; hoop; rechtsstaat; vertrouwen; opbouwen; sparen en investeren; voorzichtigheid met besturen. (Ruim 100.000 personen hebben gestemd op V7)

Besluit meerderheid van het volk op 25 mei:

Meerderheid koos voor NDP met bedrog, leugens en manipulatie, maar u Nickerie, koos voor V7, u koos voor VHP en niet voor bedrog. U heeft zich niet laten pakken met leugens, met pakketten en percelen. Zij die een perceel gehad heeft, is uw recht maar de regering zal de grondhuur, grondbelasting, onroerendgoedbelasting zodanig verhogen dat u niet zult kunnen betalen. Men heeft u arm gemaakt om te kunnen bouwen.

Politieke ontwikkelingen na 25 mei

Crisis situatie gepresenteerd door de regering en bijstand gevraagd, ook aan de VHP. Bijstand verleend door verschillende deskundigen hoe de crisis te beheersen. De adviezen zijn nauwelijks overgenomen door de regering.

Huidige stand van zaken, waar staan we nu?

Economisch zijn we kapot, we hebben geen geld meer, wij zijn armer gemaakt, alles is opgemaakt. Zelfs betalingen van salarissen aan schoonmaaksters en personeel van kindertehuizen is in gedrang gekomen. De economie is instabiel, koers stijgt elke dag, negatieve groei in alle sectoren, inflatie, verdere devaluatie, alle bedrijven zijn in problemen.

Monetaire situatie aan de rand van faillissement, winstgevende staatsbedrijven op de rand van bankroet gebracht, EBS, Staatsolie en Telesur. Grote en kleine particuliere bedrijven gaan failliet, bedrijven worden niet betaald voor uitgevoerd werk voor de overheid. Ze komen in financiële problemen en we zien dagelijks de kranten vol met veilingen.

Mensen worden ontslagen, werkloosheid neemt toe, minder besteedbaar inkomen van gezinnen, er heerst grote armoede. Vandaag zijn wij met 50%  armer geworden dan een jaar geleden. En het einde is niet in zicht. De regering heeft met haar vernietigend beleid van ons mooi en geliefd Suriname gemaakt tot een land met armoede, onzekerheid en wanhoop. 

Bestuurlijk is de regering niet in staat te leiden, er worden inzichten aangereikt door politiek, bedrijfsleven, vakbeweging en deskundigen, maar de regering weet niet wat ermee te doen. Er ontbreekt vooral aan goed crisismanagement en leiderschap.

Politieke soevereiniteit wordt ingeleverd aan het IMF (geen vrijheid meer om eigen richting te bepalen). Voor steeds meer mensen wordt het duidelijk dat de regering geen visie kan presenteren en niet in staat is problemen op te lossen. Staatsorganen en de voorzitter van DNA ondermijnen bovendien de rechterlijke macht.

Oorzaken van de crisis geen internationale factoren

Deze regering zegt dat daling van olie en goud prijzen de oorzaken zijn. De goudprijs nu is veel hoger dan in Nieuw-front periode. Dat wil zeggen dat deze regering veel meer verdient dan de Frontregering, en toch kunnen ze het land niet leiden.

De  Olieprijs is nu lager dan in Nieuw-Front periode , maar dat is juist goed want Suriname is nog steeds olie importland van olie, dus je betaalt minder aan deviezen als staat. Natuurlijk verdient Staatsolie wel beter bij hoge olieprijs, maar macro- economisch is een lage olie prijs juist goed voor de economie. Dus president het is een leugen wat u vertelt!

De echte oorzaken van de crisis en armoede in het land zijn:

Verspillend en corruptief beleid. Deze regering heeft niet alleen alle geld laten verdwijnen maar ze heeft ons daarbij in enorme schulden gezet door geld te lenen. Voorts heeft ze tientallen miljoenen gestolen uit onze zakken door de waarde van ons geld te verlagen.

Men heeft ons bestolen

De regering is een draaikolk van onmacht. In functies waar er moet worden gewerkt heeft men geen ingenieurs en technocraten geplaatst maar propagandisten.  Hoeveel geld je er dus in stopt, het zal steeds verdwijnen. Een Jorka pesie plant kan nooit  pommerak produceren.

Houding president ‘a no mi’ cultuur, voortdurend anderen de schuld geven voor het falen van zijn regering, voortdurend anderen beledigen en vervangen (het zal niet verwonderen als er straks weer ministers moeten bedanken en het IMF de schuld zal krijgen). President raakt steeds meer verstrikt in beloften die hij niet kan waar maken.

Oplossingen van de regering

IMF is de enige optie en enige oplossingen voor deze regering. Reeds op 11 mei had de regering intentieverklaring met IMF getekend en ze heeft het bedrijfsleven en het volk voorgelogen door op 12 mei de verhogingen aan te houden. Dit om protestactie van 13 mei te beïnvloeden.

President Bouterse heeft altijd afgegeven op het Westen, maar nu gaat hij bedelend, buigend en knielend bij het Westen voor een bordje linzensoep en de Janky Dollar, naar de witte mannen. Het kan verkeren! We schamen ons echt om te zien hoe onze president de minister van financiën internationaal laat bedelen. Zo zijn wij niet opgevoed. Een goede huisvader leert zijn kinderen niet om te bedelen, maar om hard te werken en te produceren!

Stabilisatieprogramma met verkeerde prioriteiten

Lening gehad van IMF,  maar president u had toch een dikke kasreserve van US Dollar 1,2  miljard?  En u heeft geen omwikkeling kunnen brengen.  U had US 3 miljard extra inkomen en kijk waar u het land heeft gebracht, naar een land met armoede, waar wij nu pinaren.

Hoe wilt u dat het volk nog geloof in u moet hebben dat u met IMF lening dit land zal kunnen redden. IMF moet een onafhankelijk financieel- en corruptie onderzoek instellen naar regering Bouterse I en II, om gestolen geld eventueel terug te halen.

IMF voorwaarden:

De elektriciteitsprijzen zullen stijgen, u gaat meer aan stroom betalen. De belastingvrijstelling die Surinaamse verzekeringsmaatschappijen genieten over hun winsten komt te vervallen, dus u als volk gaat meer aan verzekeringen moeten betalen. Verhoging belasting op benzine en diesel, de zogenaamde “Solidarity Tax”, dus u gaat meer voor brandstof betalen.

Verhoging van huurwaarde, Canon belasting, waterprijs, afschaffing vrijstelling heffing op import van inputs industriële goederen, afschaffing alle subsidies, het  volk zal meer betalen voor school, transport en gezondheid. 

De omzetbelasting (OB) zal met 2% worden verhoogd voor alle categorie goederen en diensten, dus prijzen van goederen worden nog een keer duurder. Per 01-jan-2018 zal belasting op producten (BTW Bruto Toegevoegde Waarde) worden ingevoerd. Dit zal heel erg kostenverhogend werken.(dit jaar nog) zal wegenbelasting worden ingevoerd.

Naast de government take op benzine die al enkele keren is verhoogd, zal het volk nu ook wegenbelasting erbij moeten betalen. Er komt geen salarisverhogingen voor ambtenaren. Er zal een zware inkrimping en afkoeling van de economie plaatsvinden, met als gevolg toename van de armoede en kapotmaken van de middenklasse, die de backbone van de economie en werkgelegenheid.

Oplossingen van de VHP

Onze doelen en maatregelen blijven onverkort overeind om Suriname uit de crisis te halen. De VHP heeft meerdere opties dan het alleen gaan naar het IMF en wij zouden een eigen strategie ontwikkelen met nationale en internationale vrienden en netwerken om het land uit de crises te halen.

De VHP is in staat Suriname uit de crisis te halen, wij hebben deskundigheid, kennis, nationale en internationale netwerken, toegang tot internationaal en diaspora kapitaal, vertrouwen, integriteit en eerlijkheid. Wij als VHP ontwikkelen ons eigen reddingsplan om Surinaams uit de crisis te halen. We zullen armoede aanpakken naar alle Surinamers toe.

Basiszorgwet en gezondheidsbeleid zullen wij herzien om gezondheid voor eenieder toegankelijk te maken voor eenieder in het land. Voor stroomtarieven hebben we ook een oplossing. De regering verhoogt de stroomtarieven zonder goed hierover te hebben nagedacht. Hierdoor is de verhoging vele malen hoger geworden.

Het volk moet meer betalen voor stroom vanwege er inefficiëntie en corruptie bij EBS. Er worden generatoren gekocht voor 50% hogere prijs. Inkoop van materialen tegen veel hogere prijzen en u als volk moet ervoor betalen. In plaats dat de regering corruptie aanpakt, laat zij de burger hiervoor betalen.

De VHP zal de stroomprijs verlagen

Wij zullen met Alcoa aan tafel gaan zitten om over de 1999 gesloten een wurgcontract, juist door deze regering gesloten, te onderhandelen. De stroomprijs is te hoog die wij betalen, terwijl we zoveel goedkope Hydro elektriciteit hebben op Afobaka. Nu Paranam is gesloten, blijft deze regering gewoon doorgaan een olieprijs te betalen. Daar komt een eind aan.

We betalen hierdoor 10x zo veel (kostprijs is 0.5 ct, verkoopprijs is 5.5 ct/kwh). En dat terwijl Suralco ons land in feite al heeft verlaten. Met een betere Afobaka deal zou je 15% van je kosten kunnen besparen. U gaat ook minder voor stroom betalen.

Voor Nickerie gaan wij dezelfde doelen realiseren zoals wij dat voor de verkiezingen gepresenteerd hebben. De VHP zal Nickerie weer laten bloeien.  We gaan u helpen om weer winstgevend te worden. Om weer te kunnen investeren. Om weer te groeien. De schuldenlast zouden we verlichten door met banken overeenkomsten bereiken voor zachte rentes en leningen.

We zullen zoeken naar nood-subsidies. Zoeken van opties om invoerrechten te verlichten op productie middelen. Zoeken van goedkopere ureum.  Opzet van een rijstkafverwerkingsbedrijf. Ruimte maken voor de conservering van groenten en fruit voor de export.Vries- en koelinstallaties zullen de opslag en export van vis en garnalen uit de aquacultuur faciliteren.

Exploitatie van tropisch hout, waardoor je werkgelegenheid zal krijgen. En ook andere beroepen zouden we ontwikkelen, zoals technici, ITC deskundigen, elektriciens, timmerlui, metselaars, lassers en monteurs. Nieuw Nickerie gaan we maken tot een moderne stad.

Deze regering heeft een regeerbeleid zonder uitzicht op verbetering. Wij glijden verder af richting een steeds diepere put, zonder uitzicht op verbetering.  We zullen onze oppositie verbreden middels goed dialoog met alle oppositionele politieke partijen, met  vakbeweging, bedrijfsleven, en de beweging “we zijn moe” en andere organisaties.

Wij kennen geen volksvijanden, alleen maar volksvrienden, die van het land Suriname houden.  De VHP maakt zich klaar met andere deskundigen voor regeerverantwoordelijkheid. Als deze regering het niet aankan, dan moet zij haar politieke mandaat teruggeven aan het volk, zodat het volk kan uitspreken over de toekomst van het land en in wiens handen men die wil leggen.  

VHP voorzitter,

Chan Santokhi

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / FOS Network 29-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics