Nickerie.Net, maandag 30 mei 2016


Geheimzinnigheid rond stroomtarievenmogelijk bewust

29/05/2016 - Eliézer Pross

PARAMARIBO - Er is mogelijk een duistere reden voor de overheid om te dralen met het blootleggen van de tarievenstructuur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Er worden steeds sterkere argumenten naar voren gebracht die uitwijzen dat het bedrijf inderdaad te veel vraagt voor de prijs van stroom. En dat probleem ligt, volgens Edmund Neus, ingenieur elektrotechniek, niet eens bij de staatsonderneming. “Wat onderzocht moet worden is wat er gebeurt, nadat de Suralco en Staatsolie stroom hebben afgeleverd aan de EBS via de Staat”, zegt Neus.

Volgens hem wordt onterecht gespeculeerd dat de twee leveranciers te veel vragen. "Zelfs de overheid wekt keer op keer die indruk, welke totaal niet op waarheid berust", zegt Neus. Op basis van het huidige contract tussen de overheid en Suralco, kan deze maatschappij maximaal rond de 4 US dollarcent per kilowattuur vragen voor stroom. En dit was toen de olieprijs op een recordhoogte van 100 US dollar per vat was. Ook Staatsolie kan niet meer vragen dan wat het de EBS zelf kost om stroom met dieselmachines te produceren. Dit alles bij elkaar opgeteld, inclusief personeels- en onderhoudskosten, zou de EBS hooguit iets boven de 7 US dollarcent per kilowattuur mogen vragen.

Dit betekent dat de EBS na de recentste tariefverhoging nu al meer vraagt, namelijk 11 US dollarcent per kilowattuur. "De opzet is dat de overheid als tussenschakel functioneert om stroom af te nemen van de twee leveranciers, om deze vervolgens door te verkopen aan de EBS. Dit is min of meer een administratieve functie. En daar is er ruimte om te knoeien. Als wij straks daadwerkelijk 16 US dollarcent per kilowattuur gaan betalen voor stroom, wordt de EBS stinkend rijk. Het overtollige geld kan dan door de overheid worden afgeroomd. Het wordt dan de samenleving die de overheid subsidieert", concludeert Neus.

Hij is niet de eerste die ervoor waarschuwt dat de EBS te veel in rekening brengt voor stroom. Oud-directeur Omar Chiragally heeft dit vaker cijfermatig aangetoond. Het bedrijfsleven en de vakbeweging schuiven niet onder stoelen of banken, dat het volk gedwongen wordt om op te draaien voor grove misstanden binnen het bedrijf. Economen hebben er vaker op gewezen dat de staatsschuld eigenlijk veel hoger is dan wordt genoemd. De overheid houdt het cijfer echter kunstmatig laag door geld via staatsbedrijven te betrekken, waar cijfers administratief makkelijker gemanipuleerd kunnen worden. "Als dit zo is dan is er een dieperliggende reden waarom de overheid zo huiverig is om volledige transparantie te geven over hoe de tarieven van de EBS zijn opgebouwd", reageert Neus.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 30-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics