Nickerie.Net, maandag 06 juni 2016


Bouterse aan leiband IMF

Dat de regering Bouterse II de basisregels voor verantwoord beheer van de overheidsfinanciŽn, op straffe van volledige financiŽle chaos, door het IMF opgelegd moet krijgen, bewijst het financieel wanbeheer van de regering Bouterse I. Nepotisme en populisme ('sociaal contract') werden gefinancierd met 'deferred costs', uitgestelde of overgedragen kosten, oftewel verhoging van de staatsschuld.

Met drogredenen moest zelfs het plafond van Telting omhoog. In Havanna leeggepraat over duurzame ontwikkeling, in Suriname de komende generaties met schulden belasten. En dan, om het eigen hachje te redden, een Stabilisatie- en Herstelplan bekokstoven met het IMF, zonder de bevolking en de volksvertegenwoordiging eerst te horen. Dat markeert minachting voor de esprit van dialoog en democratie? en de voorkeur voor apodictie.

Het tekent de arrogantie van de macht, zo kenmerkend voor het autoritarisme. En als de bevolking zich op straat laat horen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties in beweging komen, om hun onvrede kenbaar te maken, dan worden scherpschutters en oproerpolitie in geweer gebracht. Als Surinamers hun sociale nood tot uitdrukking brengen door te roepen 'we zijn moe', dan demonstreert de paarse president zijn gebrek aan empathie, aan inlevingsvermogen, door terug te roepen: 'go sribi, ga dan slapen!' Hij bevestigt daarmee de actualiteit van de steeds breder levende vraag of deze president wel de geschikte persoon is, om Suriname uit de crisis te leiden. Want het land snakt naar integer en bekwaam bestuur, voorwaarde voor het broodnodige herstel van vertrouwen.

Theo Para

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 04-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics