Nickerie.Net, maandag 06 juni 2016


Kalloe proeft corruptie bij aankoop terrein voor LVV

05/06/2016 - Aidy Pinas-Agodeba

PARAMARIBO - Zo zie je waarom er steeds weer om uitstel is gevraagd voor behandeling van de Anticorruptiewet”, reageert VHP’er Jitendra Kalloe, lid van de parlementaire commissie LVV op eerdere mediaberichten over de aankoop van een terrein, dat in grondhuur was uitgegeven. Het gaat om ongeveer 94 hectare in de Tawajaripolder, voor het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). De koop is kort vóór de verkiezingen van mei vorig jaar gesloten met de eigenaar, Global Vastgoed voor ruim SRD 10 miljoen.

De politicus vindt dat er onderzoek moet komen in deze zaak om precies te weten wat de eigenlijke waarde van het terrein is. Er zou een inschrijving moeten zijn gehouden, waarna uit meerdere aanbiedingen een keuze zou moeten worden gemaakt. "Dat is in dit geval niet gebeurd en men heeft niet kunnen vergelijken. Er is ook gezegd dat de vorige eigenaar infrastructuur had aangelegd, maar infrastructuur is meer dan het aanleggen van een dam." Hij vindt het vreemd dat er vlak vóór de verkiezingen zo een 'grote' aankoop is gedaan. Hij voorspelt dat er binnenkort nog meer van zulke gevallen boven water zullen komen.

Medecommissielid Remi Tarnadi (NDP) vindt niet dat er direct kan of moet worden gesteld dat er sprake is van corruptie, omdat er duidelijk is gesteld waarvoor de grond bestemd is. Als het departement grond nodig heeft om een project uit te voeren ter stimulering van de agrarische sector, moet LVV die kopen als er geen domeingrond beschikbaar is. Hij zegt dat de overheid een les hieruit moet leren en niet a la dol domeingrond moet uitgeven, zodat zulke situaties voorkomen kunnen worden. Wat het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer nu moet doen, is een inventaris maken van de beschikbare gronden en aangeven waarvoor die gebruikt zullen worden.

Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin merkt op dat LVV bewust geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan het kassenteeltproject. "Nu zijn we een jaar verder en zou men dus weer zeggen dat een project is aangekondigd maar dat er is niets van terecht is gekomen." Het project zal in samenwerking met de particuliere sector en buitenlandse investeerders uit onder andere Israël worden uitgevoerd. Toen het terrein vorig jaar werd aangeschaft, was het Masterplan Agriculture, waarvan het project deel uitmaakt, nog niet af. Het plan is dit jaar afgerond en in maart gepresenteerd.

Ramdien hoopt dat er eind dit jaar beweging komt in dit project. Er worden nu nog gesprekken gevoerd met de partners. Het terrein ligt volgens hem op een strategisch goede plek. "Het is de bedoeling dat er ook een packing house daar wordt neergezet". Hij wil geen uitspraak doen over 'geruchten' dat er sprake is van corruptie in deze kwestie.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 04-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics