Nickerie.Net, maandag 06 juni 2016


Tijdslijn afgesproken met IMF perst Suriname in keurslijf

De uitvoering van het tweejarige Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van de regering, zal strak worden gecontroleerd door kwantitatieve en doorlopende prestatiecriteria, indicatieve doelstellingen en structurele benchmarks. Aan de vijf voorwaarden vooraf gesteld, is voldaan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) leent Suriname voor dit programma US$ 478 miljoen in delen, als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank.

De eerste testcase is gepland voor eind juni, want dan moeten de kwantitatieve prestatiecriteria en indicatieve streefcijfers voor het plan bekend zijn. Zo moet tegen 30 juni een gedetailleerd en uitgebreid, aan tijd gebonden uitvoeringsplan voor de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zijn ontwikkeld, met daarin duidelijke verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd moet de Project CoŲrdinatie unit zijn opgezet en ingevuld. De BTW wordt per januari 2018 ingevoerd.

Bij De Nationale Assemblee moeten uiterlijk 30 juni twee nieuwe ontwerpwetten en een suppletoire begroting voor 2016 zijn ingediend. De aanvullende begroting voor 2016 zal gebaseerd moeten zijn op de macro-economische uitgangspunten van het IMF-programma en zijn maatregelen. Er moet een monitoringfaciliteit in het leven worden geroepen die de liquiditeit gaan controleren en voorspellingen zal moeten doen op basis van de gegevens van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van FinanciŽn. Het installeren van permanente nachtelijke faciliteiten van de Centrale Bank, het waarborgen van veilingen van depositoís en schatkistpapier zijn ook voor 30 juni gepland.

Precies een jaar later Ėjuni 2017- moet met de hulp van IMF-deskundigen een ontwerpwet voor overheidsopdrachten en de ontwerpwet voor de instelling van een Stabiliteitsfonds (Sovereign Wealth Fund) voor behandeling in het parlement zijn aangeboden. Hetzelfde geldt voor een nieuwe Investeringswet en een aangepaste wet op Buitenlandse valuta. Eind 2017 moet DNA ook een ontwerpwet hebben ontvangen over het mededingingsbeleid, over beperkte vorming van naamloze vennootschappen, over het elektronische publicatieblad, intellectuele eigendom, de bescherming van de consument, en de elektronische transacties.

In een gedetailleerde tijdslijn in de intentieverklaring die president Desi Bouterse, minister Gillmore Hoefdraad van FinanciŽn en Centrale bankpresident Glenn Gersie zijn de streefdata van de acties aangegeven waaraan Suriname volgens het IMF moet voldoen. Eind september, eind december en eind maart 2017 zijn de andere streefdata voor het verloop van het plan. De eerste evaluatie van het plan is in september 2017. Dan moet duidelijk zijn of de in de tijdslijn aangegeven maatregelen zijn gehaald en wat de effecten daarvan zijn. De andere evaluaties zijn op kwartaalbasis gepland na september 2017.

Een IMF-delegatie komt in de nacht aan in Suriname om uitvoerig uitleg te geven via de media en in gesprekken met diverse groepen over het programma. Dan zullen ook de documenten worden vrijgegeven.

U kunt de maatregelen en de deadlines hieronder zien:

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 06-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics