Nickerie.Net, woensdag 08 juni 2016


Oppositie hekelt 'wanbeleid' regering in gesprek met IMF

De oppositionele partijen VHP, NPS, PL en ABOP hebben hun bezorgdheid geuit bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over het programma dat zal worden uitgevoerd. "Het is duidelijk dat de regering door haar gevoerd wanbeleid Suriname gebracht heeft naar IMF. De grootste zorg van de oppositionele partijen is dat de huishoudens alle inkomstenverhogende maatregelen niet zullen kunnen dragen, waardoor zij in armoede zullen belanden. De lokale productie en koopkracht zullen afnemen, waardoor meer werkloosheid zal ontstaan. De druk op alle Surinamers en bedrijven is nu al groot.

De oppositionele partijen hadden vanmiddag een onderhoud met de IMF-delegatie. "Wij merken dat in de benadering van het plan van het IMF onvoldoende aspecten zijn opgenomen van versterking van goed bestuur en versterking van de rechtsstaat. Deze zaken zijn randvoorwaarden om investeerders aan te trekken om onze economie te versterken voor verdere groei en ontwikkeling van de samenleving," benadrukken de politieke partijen.

Tekortkomingen De uitvoering van het programma en de bestedingen van de diverse leningen kritisch zullen worden beoordeeld en becommentarieerd. De bevindingen zullen naar de regering, De Nationale Assemblee en het IMF worden verstuurd. Ook zullen de oppositionele partijen alles wat in het belang is van het volk ondersteunen in De Nationale Assemblee, als het gaat om wet- en regelgeving, zonder dat de armoede van het volk groter wordt.

Benadrukt is tijdens het onderhoud dat de bedoelde leningen van het IMF, Suriname niet volledig uit de fiscale, monetaire en sociale problemen zal helpen. De regering heeft bij de besluitvorming om te lenen bij het IMF, de principes van behoorlijk bestuur, namelijk de brede betrokkenheid van de samenleving, transparantie en verantwoording van de financiŽle middelen van de Staat niet in acht genomen. Het is grondwettelijk aangegeven dat de voorwaarden waaronder leningen aangegeven worden bij wet moet worden bepaald.

Het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 heeft volgens de politieke partijen ook veel tekortkomingen. Zij vrezen dat bij niet ombuiging van het beleid van de regering, de sociale en politieke situatie in Suriname, uit de hand kan lopen. De oppositionele partijen hebben het IMF nogmaals gevraagd rekening te houden "met het feit dat we te maken hebben met een regering, die corruptieve praktijken toelaat, de rechtstatelijkheid negeert, het parlement niet informeert over IMF zaken, en ook geen rekening houdt met de belangen van de Surinaamse samenleving."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics