Nickerie.Net, donderdag 09 juni 2016


Krijgsraad heft schorsing 8 decemberproces op

De Krijgsraad heeft zojuist besloten dat schorsing in het 8 december strafproces is opgeheven. Auditeur-militair Roy Elgin moet de strafeis op 30 juni stellen tegen Desi Bouterse en de andere verdachten van de 8 decembermoorden. De Krijgsraad gaat voorbij aan de Amnestiewet die april 2012 is aangenomen door De Nationale Assemblee.

fotoDe Krijgsraad in de burgerkamer onder leiding van president Cynthia Montnor-Valstein. Links rechter Suzanna Chu en rechts Rewti Chatterpal. (Foto: Raoul Lith)

De zaak zal nu normaal worden behandeld. In mei 2012 had de Krijgsraad besloten de vervolging te schorsen, totdat een besluit is genomen over de inmenging in het strafproces. De Krijgsraad onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor heeft nu besloten dat de zaak verder zal gaan. Het Hof van Justitie had het Openbaar Ministerie hiertoe opgedragen. Auditeur-militair Roy Elgin moet op 30 juni zijn requisitoir houden.

Ook de nabestaanden mogen zich voegen in alle zaken. Tot nu toe mochten zich voegen in de zaak van Roy Ritfeld, die hoger beroep had aangetekend. De nabestaanden mogen voor de schade die zij ondervinden hebben een vergoeding vragen. Zij hadden ook gevraagd om mede bewijslast te helpen leveren. De zitting is na een korte schorsing, hervat.

In maart concludeerde de Surinaamse krijgsraad meer tijd nodig te hebben om te besluiten of en hoe het proces tegen de Surinaamse president Desi Bouterse en 22 andere verdachten van de Decembermoorden zou worden voortgezet.

Op 8 december 1982 martelde en vermoordde het toenmalige militaire regime van Bouterse vijftien tegenstanders van het bewind in Fort Zeelandia. Dat was toen het hoofdkwartier van de militaire machthebbers.

In maart was er na ruim 3,5 jaar voor het eerst weer een zitting in deze in Suriname zeer gevoelige zaak. De Surinaamse krijgsraad schorste het proces in 2012, nadat het Surinaamse parlement een omstreden amnestiewet had aangenomen. Deze wet regelt dat alle verdachten van de Decembermoorden vrijuit gaan. Amnestiewet

De schorsing was nodig zodat het Constitutioneel Hof zou kunnen toetsen of de Amnestiewet niet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Maar zo'n hof bestaat (nog) niet in Suriname.

De Krijgsraad stelt dat het lange wachten op toetsing geen redelijke termijn meer is en heeft de schorsing daarom opgeheven. Het proces wordt daarom op 30 juni voortgezet op het punt waar het was gebleven, namelijk bij de formulering van de strafeis.

De hoogste rechter in het land gaf eind vorig jaar het Openbaar Ministerie opdracht de vervolging weer op te pakken. Dit gebeurde nadat de nabestaanden van de slachtoffers hierom hadden gevraagd.


dWT, 9-6-2016

Essed: ‘Positieve beslissing voor de rechtsstaat Suriname’

PARAMARIBO - “Het is een positieve beslissing voor de nabestaanden. Maar het is misschien nog meer een positieve beslissing voor de rechtsstaat Suriname.” Zo reageert advocaat Hugo Essed op het naast zich neerleggen van de Amnestiewet donderdag door de Krijgsraad. “Eindelijk lijkt het erop dat de weg naar een eindstadium in deze mega strafzaak nu open ligt.”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, staat de pers te woord.Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, staat de pers te woord. Foto: Irvin Ngariman  

Bij de hervatting van het 8 December Strafproces heeft de Krijgsraad gesteld dat de omstreden Amnestiewet van 2012 een "inmenging is in de rechtszaak". De zaak, die sindsdien geschorst was, zal nu normaal verder worden behandeld. Auditeur-militair Roy Elgin dient nu op 30 juni zijn requisitoir te houden.

De Krijgsraad heeft met deze beslissing gesteld dat ze zich wel degelijk mag uitspreken over de rechtmatigheid van de Amnestiewet, bij het ontbreken van een Constitutioneel Hof. Hiermee is de weg weer vrijgemaakt voor verdere vervolging van de verdachten, onder wie huidig president Desi Bouterse.

Essed, die de nabestaanden vertegenwoordigd, zegt desondanks: "Eerlijkheidshalve sluiten we niet uit dat er weer nieuwe obstakels op die weg geworpen worden. Dat is de harde realiteit zoals we die afgelopen vijftien jaar gekend hebben, maar wij hebben goede hoop dat de rechterlijke macht in Suriname haar rug recht zal blijven houden en dat we inderdaad kunnen uitkijken naar een eindstadium in deze strafzaak."


Reactie VHP op opheffing schorsing 8 decemberproces

Door de krijgsraad is vanmorgen beslist dat de strafzaak tegen de hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten in het 8 december strafproces wordt hervat. Dat wil zeggen dat de 8 december strafzaak is opgeheven. Het besluit van de krijgsraad is gunstig voor onze Rechtsstaat.

De wetgever heeft er te lang over gedaan om een Constitutioneel Hof in te stellen. Daarom heeft de krijgsraad nu zelf het Constitutioneel vraagstuk beantwoord en komt tot de conclusie dat de aanpassing van de Amnestiewet een ongeoorloofde inmenging is in een lopende strafzaak. De wetswijziging moet dan ook buiten toepassing blijven.

Met deze beslissing van de krijgsraad is het overduidelijk dat ze zich wel degelijk mag uitspreken over de rechtmatigheid van de Amnestiewet. Door deze beslissing is de rechtsstaat in Suriname overeind gebleven.

VHP mediacommissie


 

Overzicht: Na 33 jaar toch proces Decembermoorden Suriname

De 'Decembermoorden' overschaduwen Suriname nog steeds. Eind 2015 werd bekend dat het Surinaamse Hof van Justitie heeft bepaald dat de vervolging van de huidige president Bouterse en 21 andere verdachten wegens hun rol in de moordpartij toch door moet gaan. Mogelijk komt van uitstel toch geen afstel in de slepende zaak, hopen nabestaanden van slachtoffers. In het zogeheten 8 Decemberstrafproces gaat over de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Ongeveer de helft van de bevolking is geboren na de politieke moorden van 8 en 9 december 1982, maar de slachting in Fort Zeelandia is nog steeds geen oude geschiedenis. Vijftien politiek tegenstanders van het militaire bewind van Desi Bouterse werden vermoord. De inmiddels 70-jarige Bouterse leidde van 1980 tot 1988 een militaire dictatuur. In juli 2010 werd hij tot president gekozen en hij is in 2015 herkozen.

Chronologie zaak tegen Bouterse

1 november 2000: Het gerechtshof in Paramaribo bepaalt dat het Openbaar Ministerie een vooronderzoek moet beginnen naar Bouterse en andere verdachten. Als gevolg daarvan besloot de hoofdofficier van justitie Bouterse te vervolgen.

19 mei 2001: De enige overlevende van de moordpartij, Fred Derby, overlijdt aan een hartaanval. Hij was de belangrijkste getuige tegen Bouterse.

30 november 2007: Het proces ronde de Decembermoorden gaat van start. Bouterse komt niet opdagen.

25 mei 2010: De partij van Bouterse, de NDP, wint de parlementsverkiezingen.

19 juli 2010: Bouterse wordt gekozen tot president van Suriname.

23 maart 2012: Een belangrijke getuige zegt dat Bouterse zelf twee slachtoffers van de Decembermoorden (Cyrill Daal en Soerindre Rambocus) heeft doodgeschoten.

Amnestiewet

4 april 2012: Het parlement in Suriname neemt de amnestiewet aan, waardoor Bouterse en de andere verdachten niet langer kunnen worden vervolgd voor de Decembermoorden.

11 mei 2012: Krijgsraad schort proces op, totdat duidelijk is of de omstreden amnestiewet in strijd met de grondwet is. Daar zou mogelijk een constitutioneel hof voor in het leven moeten worden geroepen.

14 oktober 2014: Surinaamse media meldden dat de krijgsraad heeft besloten dat het proces niet wordt hervat.

25 mei 2015: NDP wint de parlementsverkiezingen.

14 juli 2015: Bouterse wordt herkozen als president.

1 december 2015: Bekend wordt dat het Hof van Justitie heeft bepaald dat de vervolging van Bouterse wel moet worden voortgezet. Het Hof is ingegaan op een klacht die nabestaanden hadden ingediend tegen het Openbaar Ministerie, omdat zij ook belanghebbende zijn bij dit proces. De nabestaanden hebben daarom recht op een uitspraak.

9 juni 2016: Krijgsraad heft schorsing 8 decemberproces op


Desi Bouterse


Suriname profile - Timeline

Update 24 March 2016 BBC, from the section Latin America & Caribbean

A chronology of key events:

1498 - Christopher Columbus sights the coast of Suriname. Image copyright Getty Images Image caption Suriname was under Dutch rule until it became fully independent in 1975

1593 - Spanish explorers visit the area and name it Suriname, after the country's earliest inhabitants, the Surinen.

1600-c.1650 - Settlements attempted by Spanish, Dutch, British, and French during the first half of the 17th century. They all fail, in part because of resistance by the native inhabitants.

1651 - First permanent European settlement in Suriname, established by the British at Paramaribo by Lord Francis Willoughby. Dutch rule

1667 - British cede their part of Suriname to the Netherlands in exchange for New Amsterdam (later called New York City).

1682 - Coffee and sugar cane plantations established and worked by African slaves.

1799-1802, 1804-16 - British rule reimposed.

1863 - Slavery abolished; indentured labourers brought in from India, Java and China to work on plantations.

1916 - Aluminium Company of America (Alcoa) begins mining bauxite - the principal ore of aluminium - which gradually becomes Suriname's main export.

1954 - Suriname given full autonomy, with the Netherlands retaining control over its defence and foreign affairs. Independence, coups and civil war

1975 - Suriname becomes independent with Johan Ferrier as president and Henk Arron, of the Suriname National Party (NPS), as prime minister; more than a third of the population emigrate to the Netherlands.

1980 - Arron's government ousted in military coup, but President Ferrier refuses to recognise the military regime and appoints Henk Chin A Sen of the Nationalist Republican Party (PNR) to lead a civilian administration; army replaces Ferrier with Chin A Sen.

1982- Armed forces seize power in a coup led by Lieutenant-Colonel Desire (Desi) Bouterse and set up a Revolutionary People's Front; 15 opposition leaders charged with plotting a coup and executed; Netherlands and US respond by cutting off economic aid.

1985 - Ban on political parties lifted.

1986 - Surinamese Liberation Army (SLA), composed mostly of descendants of escaped African slaves, begins guerrilla war with the aim of restoring constitutional order; within months principal bauxite mines and refineries forced to shut down.

1987 - Some 97% of electorate approve new civilian constitution.

1988 - Ramsewak Shankar, a former agriculture minister, elected president.

1989 - Bouterse rejects accord reached by President Shankar with SLA and pledges to continue fighting.

1990 - Shankar ousted in military coup masterminded by Bouterse. Return to civilian rule

1991 - Johan Kraag (NPS) becomes interim president; alliance of opposition parties - the New Front for Democracy and Development - wins majority of seats in parliamentary elections; Ronald Venetiaan elected president. Image copyright AP Image caption Jules Wijdenbosch was elected president in 1996

1992 - Peace accord reached with SLA.

1996 - Jules Wijdenbosch, an ally of Bouterse, elected president.

1997 - Dutch government issues international arrest warrant for Bouterse, claiming that he had smuggled more than two tonnes of cocaine into the Netherlands during 1989-97, but Suriname refuses to extradite him.

1999 - Dutch court convicts Bouterse for drug smuggling after trying him in absentia.

2000 - Ronald Venetiaan becomes president, replacing Wijdenbosch, after winning early elections that followed protests against the former government's handling of the economy.

2002 April - State-owned banana company closes, its financial woes compounded by low market prices. A smaller, restructured company opens in March 2004.

2004 January - Suriname dollar replaces guilder. Government says move aims to restore confidence in economy.

2004 June - UN sets up tribunal to try to resolve long-running maritime border dispute between Suriname and neighbouring Guyana. Venetiaan re-elected

2005 August - President Venetiaan is re-elected after months of deadlock. His New Front coalition won a narrow majority in parliamentary elections in May.

2006 May - Flooding, caused by torrential rain, leaves more than 20,000 people homeless. President Venetiaan says lowland areas are in "total chaos". Image copyright Getty Images Image caption Ronald Venetiaan served two terms as president

2006 July - Government makes official apology to relatives of at least 39 people killed in 1986 massacre during military dictatorship.

2007 September - A UN tribunal rules in the Guyana-Suriname dispute over maritime territory, giving both a share of a potentially oil-rich offshore basin.

2008 July - Trial begins of former military ruler Desi Bouterse and 24 others accused of involvement in 1982 killings of opponents of military regime. Frequent delays in proceedings follow for the next two years. Bouterse accepts "political responsibility" but denies direct responsibility.

2008 October - Following a dispute with the government over the development of a new bauxite mine in the west of the country, the mining giant BHP Billiton announces it is to cease operations in Suriname by 2010.

2009 December - Troops are called in to suppress anti-Brazilian and anti-Chinese riots in a gold-mining area in the northeastern city of Albina. The return of Bouterse

2010 May - The Mega Combination coalition, led by former military ruler Desi Bouterse, wins 23 out of 51 seats in parliamentary elections to emerge as the largest group.

2010 August - Desi Bouterse becomes president.

2012 April - Parliament passes amnesty law for President Bouterse and 24 other defendants on trial for the alleged execution of political opponent during Mr Bouterse's military rule in 1982.

Former colonial power the Netherlands recalls ambassador and suspends some of its aid payments in protest.

2014 August - Dino Bouterse, ex-head of the Suriname Anti-Terrorist Unit, and son of President Desi Bouterse, pleads guilty to charges in United States of drug smuggling and aiding the Lebanese armed group Hezbollah. Jailed for 16 years.

2015 May - Desi Bouterse's National Democratic Party wins absolute majority in parliamentary election, setting the scene for the country's first non-coalition government.

2016 June: - The highest court-martial of Suriname ordered to continue the trial against Desi Bouterse and overruled the intervention by the forced Amnesty Law to protect Bouterse.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS / Nu.nl 09-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics