Nickerie.Net, donderdag 09 juni 2016


Santokhi: IMF is niet de 'bad Guy'

VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd over de houding naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toe, zegt aan Starnieuws dat de regering verantwoordelijk is voor de crisis. "IMF is niet de bad guy, Het heeft niet gezorgd voor verkwisting, verspilling en corruptie," voert de politicus aan. "Wij zouden geen IMF hebben binnengehaald, omdat wij meerdere opties hebben. De regering had geen andere optie en is verantwoordelijk voor het binnenhalen van het IMF en de gevolgen ervan naar de samenleving. Wij zullen de samenleving beschermen en erop toezien dat de gelden conform de bestemming en doelen gebruikt worden," zegt Santokhi.

"Er is geen vertrouwen in de regering, en wij hebben ook geen vertrouwen in dat de regering de gelden goed zal gebruiken. Daarom eisen we goed beleid, bestuur en besteding, zodat de economie, het bestuur en de rechtsstaat weer op spoor komen," benadrukt de voorzitter van de oranjepartij. In een gesprek met de IMF-missie donderdag, zijn er kritische vragen gesteld en de zorgpunten over het slechte bestuur en de afzwakking van de rechtsstaat, nogmaals benadrukt.

Santokhi meent dat zo een ingrijpend programma onvoldoende tot haar recht zal komen met een regering, die niet de goede kenmerken heeft van good governance en die de rechtsstaatprincipes niet nauw neemt. "Wij zien graag een integraal en samenhangend programma van versterking van de macro economie, versterking van goed bestuur en rechtsstaat, en dat IMF, IDB en de Wereldbank ook aanvullende programma's hierover opstellen. De armoedegrens nu moet als baseline opgenomen worden bij de start van de uitvoering van het programma. Er moeten beschermende maatregelen getroffen worden naar de samenleving," stelt Santokhi.

De VHP, NPS, PL en ABOP hebben het IMF ook aangeboden om de oppositie te zien als controleorgaan. De oppositionele partijen willen helpen toezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van de financiŽle middelen. Zij willen ook alle 'record reviews' en driemaandelijkse rapportages krijgen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics