Nickerie.Net, woensdag 15 juni 2016


Regering Bouterse met de neus op de feiten: verwaarlozing Infrastructuur, Onderwijs en Medische zorg binnenland

Openbare werken

De zware regenval van de afgelopen weken en in het bijzonder die van maandagochtend, heeft ons nadrukkelijker met de neus op de feiten gedrukt dat onze afwateringssystemen totaal niet deugen en zelfs zijn verslechterd in de afgelopen zes jaar. Het water blijft door verstopte rioleringen, dichtgeslibde kanalen en begroeide kreken te lang liggen en zorgt voor totaal overstroomde woonwijken en straten in het centrum van de stad. Ook is het overduidelijk voor een ieder dat deze regering vanuit het ministerie van Openbare Werken (OW) in de afgelopen zes jaar veel te weinig heeft kunnen of willen doen om deze problemen te verminderen. Er was geld voor andere zaken, maar niet voor het verbeteren en onderhouden van de infrastructuur. De regering Venetiaan II en III hadden vooral voor wat betreft het onderhoud en herstel van het wegennet heel wat geld weten vrij te maken. Dalian, de Chinese maatschappij die zich hier bezighield met herasfaltering van bestaande wegen en het asfalteren van wegen die niet eerder van een asfaltlaag waren voorzien, is ruim tien jaar bezig geweest om een totaal verwaarloosd weggennet voor een groot deel te herstellen. Vooral in Paramaribo-Noord is er in de voormelde periode door Dalian veel herstel gepleegd en die wegen zijn grotendeels nog intact. Echter is de verwaarlozing onder het kabinet Bouterse I en II wederom ingetreden en is het overduidelijk dat de gaten weer ontstaan in goed herstelde wegen, doch het enige antwoord daarop vanuit OW is het opvullen met zand en straatklinkers. Asfalt komt er niet meer aan te pas. Een goed voorbeeld is het geklungel aan de Keizerstraat, iets voorbij de kruising met de Klipstenenstraat, daar zou men aan stadsverfraaiing doen, het werd gewoon een gatentroep, waar een ieder thans stapvoets moet rijden om geen schade aan het onderstel van de auto op te lopen. Op een gegeven moment kwam er een pick-up met cementspecie en tot onze grote verbazing werd cement aangebracht in het wegdek en nog wel in de stromende regen. De boel is natuurlijk weer weggespoeld en in de riolering terechtgekomen en het is thans weer even erg. In andere delen van de stad worden de kleine kuilen steeds groter en veranderen in kraters. Door de hevige regenval zijn er door het weken van het asfalt nog meer gaten ontstaan die steeds ergere vormen aan het aannemen zijn. Kortom, de vernietiging van de onder Venetiaan grotendeels herstelde infrastructuur is weer helemaal aangevangen. Door het enorme financiŽle gebrek bij deze regering Bouterse II zijn wij ervan overtuigd dat er geen reparatiewerkzaamheden hoeven te worden verwacht op korte termijn. De IMF-penningen zullen echt niet worden ingezet om wegen te repareren, daarvoor zijn de staatstekorten te groot en zullen de prioriteiten anders gesteld moeten worden.

****

Onderwijs

Als je als regering stommiteiten begaat, moet je ook zo groot zijn, je miskleunen toe te geven. De regering Bouterse I besloot uit puur populistische overwegingen het schoolgeld, dat door de ouders en verzorgers van leerlingen bij de aanvang van elk schooljaar werd betaald, af te schaffen. De overheid zou deze bijdrage wel eventjes betalen. We weten inmiddels allemaal wat er is gebeurd. De overheid bleef, zoals altijd, in gebreke en bracht de onderwijsinstellingen in de grootste problemen. Om toch nog op een redelijke wijze te kunnen functioneren, waren de schoolleidingen genoodzaakt snoeppauzes te organiseren en in veel gevallen toch de ouders te vragen om een bijdrage, anders zouden scholen niet over krijt, toiletpapier, schoonmaakmiddelen etc kunnen beschikken. Thans wordt de bijdrage zogenaamd gevraagd om materialen te kunnen aanschaffen. Door de minister van Onderwijs wordt verklaard dat het niet om inschrijfgeld gaat, maar om een bijdrage om de materiaalkosten te kunnen dekken. Wie houdt wie eigenlijk voor de gek? Waarvoor werden de gelden voorheen dan gebruikt? Laat Peneux ons een grote break geven. Lanti heeft een stommiteit uitgehaald en moet nu haar eigen braaksel inslikken. Het schoolgeld zal nu ook aanmerkelijk hoger liggen dan voorheen. Komt allemaal door de devaluaties van onze SRD en de inflatie die daarop zo vernietigend haar intrede deed. Dus ook voor de ouders en verzorgers een extra zware belasting die allemaal veroorzaakt is door beleid dat niet heeft gedeugd in de afgelopen zes jaar. Een kind nu naar school sturen kost handenvol geld en zal bepaalde ouders in financiŽle problemen brengen. Ook zal men genoodzaakt zijn naar de banken te stappen om PL leningen af te sluiten, omdat ook de schoolspullen aanmerkelijk duurder zijn geworden. Wie niet voldoende geld heeft, kan de inschrijving van het kind nu dus ook wel vergeten. Door de devaluaties van de SRD en door de thans niet bestaande mogelijkheid tot inflatiecorrecties op salarissen van loontrekkers, heeft de regering Bouterse de meeste loontrekkers in de grootste problemen gebracht. Het kan een mooie chaos worden in september wanneer ouders en verzorgers hun kinderen moeten klaarmaken voor deelneming aan het nieuwe schooljaar.

****

Medische zorg binneland

Het is toch meer dan triest dat een Medische Zending, die al decennialang op voortreffelijke wijze de medische zorg in het binnenland voor haar rekening heeft genomen, thans in de grootste problemen is beland en moet onthullen dat de gezondheidszorg in het achterland thans in groot gevaar verkeert? Mensen met chronische aandoeningen die niet in het verzorgingsgebied van een dienstdoende arts wonen, verkeren in levensgevaar. De dienstverlening is aanmerkelijk verminderd en projecten van de zending opgeschort. En dit heeft allemaal te maken met het feit dat de overheid haar subsidie aan de zending al enige tijd gewoon niet meer overmaakt. Zoals normaal in een goed managementsysteem had de Medische Zending wat financiŽle reserves , maar die zijn inmiddels opgedroogd. De hulpverlening aan de zieke mens in het binnenland is thans zo verlechterd, dat er gerust over een noodsituatie kan worden gesproken. De zending kan ook geen beroep blijven doen op luchtvaartmaatschappijen om ernstig zieke mensen naar Paramaribo te vervoeren. In bepaalde gevallen verlenen deze ondernemingen zuiver uit humanitaire overwegingen, hulp maar dat is dan ook een heel ongezonde ontwikkeling, omdat ook deze maatschappijen rendabel moeten blijven functioneren. Steeds meer ontstaat de indruk dat in vrijwel alle sectoren van deze maatschappij de problemen aan het toenemen zijn en dat de overheid daar hoofdzakelijk de oorzaak van is. Het is toch gewoon onacceptabel dat een regering het zover heeft doen komen, dat ook deze zorg als voormeld, in gevaar is gekomen. Ook is het een aanfluiting dat het overgrote deel van de dorpen in het binnenland niet langer over elektriciteit beschikt, omdat de overheid ook hier in gebreke is gebleven en ook blijft. Suriname Quo Vadis?

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 14-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics