Nickerie.Net, vrijdag 17 juni 2016


'Constitutioneel overleg' haaks op scheiding der machten'

President Bouterse heeft DNA-voorzitter Simons, zijn partijgenoot, en waarnemend president Rasoelbaks van het Hof van Justitie, in zijn paleis bijeen geroepen voor een 'constitutioneel overleg' over een 'constitutioneel vraagstuk' (Starnieuws 16 juni). Het laatste is de cryptische duiding door de regering-Bouterse van het oordeel van de Krijgsraad, dat het 8 december strafproces voortgang moet vinden en niet mag worden gehinderd door inmenging middels de amnestiewet van 2012, de zogeheten zelfamnestiewet.

De grondwet voorziet niet in een overleg tussen de president, DNA-voorzitter en de (waarnemend) president van het Hof van Justitie. In artikel 110 van de grondwet worden de bevoegdheden van de president met betrekking tot andere organen, geregeld. Het initiŽren van genoemd 'constitutioneel overleg' valt niet binnen de grondwettelijke bevoegdheden van de president met betrekking tot andere organen, zoals limitatief opgesomd in artikel 110. Het non-transparante 'constitutioneel overleg' is dus helemaal niet constitutioneel!

De president wekt de indruk, het begrip 'constitutioneel' als schaamlap te gebruiken voor anti-constitutioneel gedrag. De grondwet is immers helder over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Artikel 54 lid 2a zegt dat beslissingen van hogere organen bindend zijn voor lagere organen, maar voegt daaraan toe: Deze bepaling geldt niet voor Rechtsprekende organen. Artikel 131 lid 3 schrijft voor: Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig is verboden.

De president, zelf hoofdverdachte van de decembermoorden, heeft zijn wetgevende macht in 2012 misbruikt om met een zelfamnestiewet zich te mengen in het strafproces om zijn vervolging te obstrueren. Binnen de context van afwezigheid van een Constitutioneel Hof, heeft de Krijgsraad inzake het lopende 8 december, de onrechtmatige amnestiewet niet van toepassing verklaard. Bouterse, de hoofdverdachte van meervoudige moord, wordt als persoon, niet als president vervolgd. Elke democraat in zo een situatie zou aftreden om de statuur van het presidentschap niet te compromitteren en om een constitutionele crisis te voorkomen. Helaas heeft Suriname anno 2016 geen democraat als president. Het theatrale 'constitutioneel overleg' lijkt, na de mislukte inmenging in het 8 december strafproces middels de onrechtmatige amnestiewet, een poging tot bestuurlijke inmenging in het strafproces. Het staat dan ook haaks op het beginsel van de scheiding der machten. Voor juristen, die hun professionele integriteit niet hebben verkwanseld, staat het boven elke twijfel verheven: het sanctioneren van moord is een strafrechtelijk en geen constitutioneel vraagstuk.

Theo Para

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 17-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics