Nickerie.Net, zaterdag 18 juni 2016


NPS-voorzitter Rusland bij 80e verjaardag Ronald Venetiaan

18 Jun -  Ex-president Ronald Venetiaan

(Aangeboden)

Bijval van mensen is leuk, maar subjectief. Bijval van de feiten blijkt nu en die feiten spreken boekdelen. Wat zich nu manifesteert is iets anders dan wat er geweest is tot 2010. Zo sprak oud-president en gewezen voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) al in 2013 toen hij door de partij werd gehuldigd tot erevoorzitter.

fotoVenetiaan herdenkt vandaag zijn 80e jaardag. Hij is in 1964 na zijn studie in Nederland naar Suriname teruggekeerd. Hij heeft sindsdien zijn krachten gegeven voor land en volk. Venetiaan was 49 jaar in de actieve politiek, heeft de NPS 19 jaren geleid en is drie termijnen president van de republiek Suriname geweest. Na zijn presidentschap in 2010 heeft hij drie jaren gefunctioneerd als lid van De Nationale Assemblee en heeft in een brief aan de parlementsvoorzitter in oktober 2013 aangegeven ingaande 27 oktober van dat jaar zijn DNA-lidmaatschap te beëindigen.

In gesprekken heeft de NPS-erevoorzitter gezegd veel strijd, veel succes en veel tegenslag te hebben gehad. Ondanks de moeilijke momenten, waaronder de staatsgrepen van 1980 en 1990, “de dingen die vanwege politieke duisternis op ons zijn afgekomen”, de vliegramp van 7 juni 1991 en de jungle oorlog, is het mede dankzij de NPS steeds gelukt om een bijdrage te leveren om die situaties te normaliseren.

De partij is steeds weer in staat geweest de Surinaamse gemeenschap uit de blubber te trekken. Venetiaan was in staat met zijn coalitie het land vanuit een nul-optie op te bouwen. Zijn regeringen hebben de schuldenlast van Suriname niet vergroot, integendeel zijn schulden afgelost. Wat wij zien is dat het de huidige regeerders maar niet lukt die resultaten neer te zetten. De erevoorzitter verwijst daarom terecht naar het bekende gezegde: ‘Dyompo tek’ taki na noti...’ Citaten van Venetiaan: “De feiten die zich vandaag presenteren, geven in elk geval iedere NPSer die oprecht is en ieder lid van de oppositie, voldoende stof om voor zichzelf, om voor zijn partij, om voor zijn vrienden en landgenoten, om voor het heel land Suriname, duidelijk te maken dat wat zich nu manifesteert iets anders is dan wat er geweest is tot 2010.

Soms denk ik eraan hoe wij bij herhaling op straat zijn geweest, hoe wij bij herhaling rapportages hebben gekregen om te vechten voor recht en vrijheid, voor ontwikkeling, voor democratie, voor rechtstaat, voor de positie van de rechterlijke macht. Wij weten hoe wij op straat hebben gestaan om de economie van Suriname te redden, om belangrijke (economische) instituten, belangrijke staatsbedrijven niet teloor te laten gaan.”

Zoals Venetiaan stelt, ligt het aan de nieuwe generatie Surinamers om met de nu geldende mogelijkheden, de nu geldende methodes en technieken, te vechten en te strijden voor het belang van het volk van Suriname. Deze woorden moeten blijven doorklinken in onze gemeenschap. De NPS heeft de boodschap begrepen en zet al haar ten dienste staande legale middelen in om wederom het roer van de Staat Suriname over te nemen en de nationale ontwikkelingskoers wederom in gang te zetten.

De NPS is ervan overtuigd en blij dat de spirit en het integer leiderschap van oud-president Venetiaan juist nu nog meer erkend en enorm gemist wordt in de Surinaamse samenleving. Deze spirit en integriteit staan ook hoog in het vaandel van de NPS en haar huidige leiders. Zij zegt haar erevoorzitter dank voor de wijsheid en het inzicht gedurende zijn actieve politieke loopbaan. Ook nu nog zal gezien zijn rijke politieke achtergrond, dankbaar gebruik worden gemaakt van zijn visie in menige actuele vraagstukken. Ondanks het feit dat Venetiaan heeft aangegeven in klein verband zijn jaardag te willen vieren, zullen partijgenoten op hun eigen manier deze grote zoon van Suriname gedenken.

Zijn rol van betekenis voor individuen en grote groepen van mensen, zowel nationaal als internationaal is een bijzondere nalatenschap. De NPS is trots op haar erevoorzitter en wenst hem een plezierige viering van zijn 80ste verjaardag toe. Alle structuren en leden van de partij feliciteren de erevoorzitter en wensen hem Gods rijkste zegen, goede gezondheid en levensvreugde in deze fase van zijn leven toe. De NPS feliciteert ook het Surinaamse volk met de viering van de jaardag van onze erevoorzitter Ronald Venetiaan en spreekt de hoop uit dat hij een voorbeeld zal zijn voor personen die ambitie hebben om ons volk te leiden.

De Nationale Partij Suriname (NPS) Voorzitter Dr Gregory Rusland

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 18-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics