Nickerie.Net, maandag 20 juni 2016


'Geen sprake van constitutionele crisis'

PARAMARIBO - Er is geen sprake van een constitutionele crisis. Althans niet in de context zoals president Desi Bouterse en medestanders de samenleving willen doen geloven. Tot die conclusie komen de rechtsgeleerden Gaetano Best, Gerold Sewcharan, Armand van de San en politicoloog Hans Breeveld. “Nee, er is hoogstens sprake van een crisis in de persoonlijke sfeer of in de sfeer van een bepaalde politieke partij. Maar de grondwettelijke bevoegdheden van de president en het parlement zijn niet bedoeld om persoonlijke of partijbelangen te behartigen”, stelt Best tegenover de Ware Tijd.

Volgens advocaat Gerold Sewcharan is er geen sprake van een constitutionele, maar een persoonlijke crisis.De bevoegdheden van de president mogen enkel en alleen worden aangewend in het algemeen belang. Best: "Het feit dat de hoofdverdachte in het Decembermoordenproces toevallig president is, betekent absoluut niet dat zijn eventuele veroordeling door de Krijgsraad een kwestie van algemeen belang is." Tot die conclusie komt ook advocaat Sewcharan die daar een lijvig commentaar over heeft geschreven.

"Een veroordeling van een zittende president levert voor hem of haar wel politieke schade op. Op zichzelf beschouwd levert een veroordeling van een zittende president, in een situatie als de onderhavige, daarom helemaal geen constitutionele crisis op. Voor de veroordeelde president in kwestie ontstaat er wel een persoonlijke crisis en wel één van strafrechtelijke casu quo strafvorderlijke aard. Een dergelijke persoonlijke crisis mag echter niet verward worden met een eventueel grondwettelijk vraagstuk. Dit dient scherp in de gaten gehouden te worden", aldus Sewcharan.

Hij voegt eraan toe, dat een veroordeling in het 8 Decemberstrafproces niet vanzelfsprekend is. Het is tenslotte alleen de Krijgsraad die dat bepaalt. Een constitutionele crisis ontstaat pas, zegt Best, wanneer één van drie staatsmachten niet handelt conform de rol die de Grondwet aan hen heeft toebedeeld. Als bijvoorbeeld de regering of het parlement welbewust een bij voorraad uitvoerbare rechterlijke uitspraak naast zich neerlegt, "kan met recht worden gesproken van een constitutionele crisis".

Ook als het parlement zijn wetgevende bevoegdheid aanwendt om enge belangen van individuen te behartigen, kan wat Best betreft ook worden gesproken van een constitutionele crisis. "Wanneer de uitvoerende macht leger en politie bijeenroept om hen door een verdachte in een strafproces en een jurist doelbewust verkeerd te laten informeren over een uitspraak van de rechter, dan is er sprake van constitutionele crisis. Degene die roept dat er sprake is van een constitutionele crisis, is dus zelf de veroorzaker van een constitutionele crisis, want die handelt consequent in strijd met onze Grondwet", voegt de jurist Internationaal Strafrecht eraan toe.

In het programma 'Welingelichte kringen' wezen ex-advocaat-generaal Armand van der San en politicoloog Breeveld zondag erop dat een probleem dat een president in de privésfeer heeft op strafrechtelijk gebied, nimmer kan leiden tot een constitutionele crisis. Diens privéproblemen mogen niet vereenzelvigd worden met staatsaangelegenheden. "Het is nonsens. Er is geen constitutionele crisis", zei Van der San. Dat één van de drie staatsmachten het oneens is met een beslissing van één van de twee andere betekent volgens de jurist niet dat er een constitutionele crisis is ontstaan.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 20-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics