Nickerie.Net, donderdag 23 juni 2016


Bouw nieuw commissariaat Nickerie gestopt

Na twee maanden de bouwwerkzaamheden op een laag pitje te hebben voortgezet is de aannemer, die belast is met de bouw van het nieuwe districtscommissariaat te Nieuw Nickerie genoodzaakt, de werkzaamheden nu helemaal stop te zetten. Aannemer Ramkoemar Balwantgir zegt de staat niet langer te kunnen voorfinancieren, omdat hij door zijn geld heen is. Na bijkans SRD 4 miljoen te hebben voorgefinancierd in de bouwwerkzaamheden en nog geen cent te hebben ontvangen van de opdrachtgever, het ministerie van Openbare Werken, zegt Balwantgir het jammer te vinden, de werkzaamheden nu helemaal te moeten stopzetten “omdat er geen geld meer is om de regering voor te blijven financieren”.

Bouw nieuw commissariaat Nickerie gestoptBouw nieuw commissariaat Nickerie gestopt

Het project werd aan de aannemer gegund voor de aanneemsom van srd 9,5 miljoen tegen een koers van srd 3,35 voor de Amerikaanse dollar. Architect Philip Dickland, die het nieuwe gebouw heeft ontworpen en ook belast is met de directievoering, zegt dat de werkzaamheden een jaar geleden begonnen zijn. Na een jaar hard werken is volgens Dickland al ongeveer 35 procent van het werk gerealiseerd.

“In tijd berekend zouden we ongeveer nog een half jaar kunnen bouwen en dan zijn we er doorheen”, schetst de architect de situatie.

Hij zegt het bijzonder jammer te vinden, dat de werkzaamheden nu gestaakt moeten worden omdat de aannemer door zijn geld heen is en niet langer kan betalen. Volgens Dickland is dit een van de weinige projecten in het land dat nog draait. “De aannemer heeft bijzonder veel moeite gedaan om voor Nickerie dit gebouw te realiseren en is echt ver gekomen met de bouwwerkzaamheden”, zegt Dickland. Hij is van mening dat ondanks de benarde situatie waarin de regering financieel verkeert, zij toch wat geld had kunnen vrijmaken, waardoor in ieder geval de bouw door kon gaan. Dickland zegt niet te hopen, dat dit het zoveelste gebouw wordt dat jarenlang niet wordt afgebouwd en zo blijft staan, omdat het ook heel slecht zou zijn voor Nickerie. Balwantgir zegt bereid te zijn de werkzaamheden te hervatten, als zijn uitstaande rekeningen worden betaald. Enkele maanden geleden had Balwantgir reeds de noodklok geluid en laten weten dat hij het nog maar enkele maanden zou kunnen volhouden als de regering zou inkomen met een deel van het geld met de middelen. De werkzaamheden werden toen op een laag pitje voortgezet. De aannemer moet behalve gelden van het in aanbouw zijnde commissariaat ook middelen ontvangen van de regering voor bouwprojecten die hij eerder heeft uitgevoerd, waaronder de grondige renovatie van het Belastingkantoor te Nickerie en het Militair Hospitaal in Paramaribo. Ook het multifunctioneel centrum aan de Ramgoelamweg dat in het weekeinde is geopend door de minister van Sport en Jeugdzaken is door deze aannemer gebouwd. Ook hiervoor heeft hij nog niets ontvangen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 23-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics