Nickerie.Net, maandag 27 juni 2016


Agronoom Gajadin waarnemend directeur Adron

Agronoom Nareen Gajadin mag zich sinds zaterdag waarnemend directeur van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) noemen. Hij is benoemd op voordracht van de Stichting Nationaal Rijstonderzoeksinstituut, waar Adron een werkarm van is. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe is speciaal hiervoor in Nickerie geweest. Gajadin is ruim veertien jaar werkzaam bij Adron, waar hij tijdens voorzitterschap van Badresein Sital ongeveer 14 maanden ook al waarnam in deze functie.

fotoNareen Gajadin krijgt de felicitaties van minister Soeresh Algoe. Johnny Mahespalsingh kijkt toe.

Voorzitter Johnny Mahespalsingh, die al ruim twee jaren belast was met de waarneming van de functie, zegt dat het een weloverwogen voordracht is geweest en dat de juiste persoon benoemd is door de regering. Hij vertrouwt erop Gajadin verder het uitgestippeld beleid zal voortzetten. Minister Algoe gaf aan dat de prins Bernhard polder gebruikt zal worden waarvoor het was opgezet, namelijk het produceren van genoeg kwalitatief zaaizaad. Prins Bernhard polder staat centraal voor de padieverbouwers omdat zowel de oostelijke als de westelijke polders makkelijk het bedrijf kunnen bereiken.

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gaf aan dat er binnenkort gesprekken gevoerd zullen worden met LVV om de gronden op naam van de instituten te laten plaatsen. Ook hij feliciteerde de nieuwe directeur met zijn nieuwe functie. Gajadin bedankte eenieder voor het gestelde vertrouwen en zal zijn uiterste best doen om de doelen van Adron op een hoger niveau te brengen. De doelen zijn het verhogen van de kwaliteit, verhogen van de productie en het verlagen van de kosten. Deze doelen wil hij bereiken door samenwerken met Colombia, Filipijnen, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Celos en de boeren in het district. Hij gaat zich ook sterk maken het trainen van de boeren.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 27-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics