Nickerie.Net, dinsdag 28 juni 2016


30 juni en het recht op recht

Recht op recht is een fundamenteel mensenrecht. Het staat haaks op de willekeur van het recht van de sterkste. Ook de kwetsbare maakt aanspraak op rechtsbescherming, ook tegen de machthebber. Recht op recht versterkt de maatschappelijke vrede omdat het ook bij ernstige misdrijven als folter, meervoudige moord en misdrijven tegen de menselijkheid de context biedt voor het vreedzaam redresseren van zulke misdaden. Immers niet alleen slachtoffers en nabestaanden, ook verdachten en daders hebben recht op recht.

De Surinaamse bevolking heeft ervoor gekozen om grondwettelijk het spreken van recht toe te wijzen aan de onafhankelijke rechterlijke macht. Nadat de Krijgsraad oordeelde dat het 8 december strafproces ondanks de onrechtmatige amnestiewet, voortgang moet vinden, is door politieke en ideologische pleitbezorgers van de hoofdverdachte, een ware hetze ontketend tegen de Krijgsraad. De rechters werden beschimpt als politici in toga, instigatoren van een militaire coup, schenders van de wet, die door de president opgedonderd moesten worden. De president-hoofdverdachte heeft verzuimd daar afstand van te nemen.

Het veiligheidsprogramma dat de toenmalige minister van Justitie en Politie, Chan Santokhi, had opgetuigd om de rechters en hun familieleden in dit historisch proces te beschermen, is onder de regering Bouterse gedemonteerd. Naar internationale normen en gegeven de concrete machtsverhoudingen schiet de waarborging van de veiligheid van de rechters ernstig tekort. Roepen dat de Krijgsraad met haar oordeel de 'staatsveiligheid' bedreigt, is dan ook het oude refrein van de dief die roept: 'Houdt de dief!'. Onder zulke voor de rechterlijke macht intimiderende omstandigheden is de informatie en waakzaamheid van de publieke opinie, nationaal en internationaal, van cruciaal belang. Meer dan ooit moet openbaarheid van bestuur worden geŽist. Niet achter gesloten deuren maar in het licht van de openbare discussie moeten alle zaken betreffende het recht op recht aan de orde komen. Er is in het licht van de openbaarheid geen geloofwaardige weg om het recht op recht te schenden. Wie dat doet bekent zich tot het regime van de willekeur, tot het recht van de sterkste, tot schending van de mensenrechten, tot de cultuur van de straffeloosheid.

Theo Para

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 28-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics