Nickerie.Net, dinsdag 28 juni 2016


PVF vreest toename armoede door maatregelen regering

Het doorvoeren van bezuiniging en inkomstenverhogende maatregelen door de overheid gaat gepaard met een sterke afname van de koopkracht van de samenleving en wegkwijning van de particuliere sector. Er zijn gezinnen die nu meer dan hun inkomen moeten betalen aan vaste lasten, met name huishuur, telefoon, water, stroom en gas, terwijl vele bedrijven al gesloten zijn vanwege de verhoogde kosten. Voortzetting van dit beleid zal langs verschillende kanalen leiden tot een fiscale armoedeval, waarin de armoede zal leiden tot lage overheidsfinanciering en de lage overheidsfinanciering de armoede verder zal versterken.

fotoDe laatste maanden is de overheid met veel moeite in staat geweest om salarissen van ambtenaren uit te betalen. De overheid heeft nog steeds te veel schulden die steeds groter worden. Er is nauwelijks financieringsruimte voor de openbare voorzieningen zoals de infrastructuur. Ook wordt het steeds moeilijker om te zorgen voor een optimale gezondheidszorg en onderwijs voor de sociaal zwakkeren, terwijl de sociale zekerheden kunnen niet meer optimaal gegarandeerd worden. Onze munt en investeringsklimaat kunnen niet gestabiliseerd worden en zelfs de stroomrekening van de overheid moet gedragen worden door het volk.

Een ander zeer belangrijk kanaal waarlangs de armoede gaat toenemen, betreft de afname van de innovatiecapaciteit en de technologische ontwikkeling. Wij moeten van bewust zijn dat wetenschap en technologie in alle fasen van de ontwikkelingsladder belangrijk zijn en dat bij een beperkte toegang tot die technologie en kennis het bijna onmogelijk zal zijn om die ontwikkelingsladder te beklimmen. Om die innovatiecapaciteit op te voeren zouden de kennis en onderzoeksinstituten vanuit de overheid ook ondersteund en gesubsidieerd moeten worden. Indien wij onze concurrentiepositie willen behouden of opvoeren, zullen we steeds de meest effectieve technologieŽn moeten toepassen. Echter moeten de condities aanwezig zijn om toegang te kunnen krijgen tot die technologie (uit het buitenland), zoals voldoende instroom van deviezen en voldoende binnenlandse besparingen en goede klimaat voor foreign direct investments.

Hoewel de rol van de particuliere als van overheidssector belangrijk zijn voor de ontwikkeling van ons land, blijkt uit de overeenkomst met de IMF dat de rol van de overheid wordt verzwakt waardoor er geen optimale wisselwerking mogelijk zal zijn tussen het overheidsbeleid en de marktmechanismen. Mede vanwege een zwakke organisatie van onze particuliere sector zal een lage overheidsfinanciering en interventie leiden tot vertraging en verstoring van het ontwikkelingsproces. Indien de overheid niet in staat zal zijn te zorgen voor toegang tot oa, goede infrastructuur, wetenschap en technologie en andere collectieve basisvoorzieningen zullen zowel de kleine als de grotere ondernemers sluiten wat kan leiden tot een fiscale armoedeval.

De voorzitter van de Politieke vleugel van de FAL (PVF),

Soedeshchand Jairam MSc

www.pvf.sr

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 28-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics