Nickerie.Net, woensdag 29 juni 2016


Persverklaring oppositionele politieke partijen

29.Jun 2016

De DNA- leden van de oppositionele politieke partijen zijn eerder geïnformeerd geworden over de door de minister van Justitie en Politie geconstateerde constitutioneel vraagstuk, welke door de President in een besloten vergadering van De Nationale Assemblee is benadrukt.

Uitgaande van de door de regering benadrukte constitutioneel vraagstuk is vandaag een Comité- Generaal gehouden. De DNA- leden van de oppositionele politieke partijen benadrukken dat het besluit van de regering om artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname in werking te stellen integraal deel zal uitmaken van de besluitvorming van de Krijgsraad.

De DNA- leden van de oppositionele partijen zeggen uit te kijken naar de inzichten van de Rechterlijke Macht c.q. Krijgsraad met betrekking tot de instructies zoals vervat in de resolutie van de regering.

De oppositionele politieke partijen benadrukken dat zij onder alle omstandigheden een onafhankelijk functionerende Rechterlijke Macht ondersteunt, als één van de peilers van de Rechtstaat en de Trias Politica. Zij eisen daarom dan ook van de Regering om de principes van rechtstaat, democratie en goed bestuur te waarborgen.

Zij doen verder een beroep op eenieder om rechterlijke besluiten te respecteren en roept de regering op om het constitutioneel vraagstuk binnen wet en recht, op te lossen. De oppositionele politieke partijen roepen de Regering op om alles in het werk te stellen dat de Rechterlijke Macht in alle vrijheid en veiligheid, ongehinderd in alle onafhankelijkheid haar grondwettelijke taken kan uitvoeren.

Zij vragen voorts dat de regering daadkrachtig en op kordate wijze haar beleid effectief uitvoert, om de noden van het volk op te lossen. De oppositie is solidair met de noden van het volk van Suriname en zal alles doen om die noden te helpen lenigen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / Ingezonden 29-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics