Nickerie.Net, vrijdag 01 juli 2016


Bestuursperiode Santokhi 2011- 2016 vastgelegd in boekwerk

Op 30 juni 2016 heeft de voorzitter van de commissie '5 jaar bestuur Santokhi', Arun Hardien, het boek “Een terugblik op de bestuursperiode Santokhi 2011 – 2016 ” aan VHP-voorzitter Chan Santokhi aangeboden. Op 3 juli a.s. worden er hoofdbestuursverkiezingen gehouden tijdens een Partijcongres.

In maart 2016 had VHP-voorzitter Chan Santokhi, de commissie ingesteld die tot taak had de partijactiviteiten over zijn eerste zittingstermijn als voorzitter van de VHP vast te leggen in een brochure en deze beschikbaar te stellen aan de structuren. Aanvankelijk was de bedoeling om een brochure uit te geven maar door veelheid aan activiteiten is het een boekwerk geworden.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij is een dynamische organisatie en heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd door uitvoering te geven aan vele activiteiten op politiek-bestuurlijk gebied. Naast politieke en bestuurlijke activiteiten heeft de VHP zich ook dienstbaar gemaakt aan de Surinaamse samenleving op cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak.

Aan het begin van zijn bestuursperiode had VHP-voorzitter Santokhi de belofte gedaan om de partij te transformeren om meer te zijn dan een politieke partij en dat is al manifest. De communicatie en informatievoorziening is duidelijk verbeterd door o.a. regulier overleg en deelname aan diverse multi-etnische activiteiten.

Met het vastleggen van de vele uitgevoerde activiteiten wordt ook inzage verschaft in de nieuwe structuur en het transformatieproces van de VHP waarbij transparantie, medezeggenschap en mede-besluitvorming de boventoon voeren. Dit boek geeft volgens commissievoorzitter Arun Hardien, een goed overzicht van de vele activiteiten die de partij in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

VHP-voorzitter Santokhi is zeer ingenomen met het boekwerk dat ook als naslagwerk gaat dienen. De voorzitter bedankte de commissie voor de inspanningen die ze gepleegd heeft om een goed boekwerk te presenteren. De publicatie zal zowel in hardkopie als elektronisch beschikbaar worden gesteld aan de partijstructuren en geïnteresseerden.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 01-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics