Nickerie.Net, zaterdag 02 juli 2016


Essed: Het strafproces is in handen van de rechter

 01 Jul2016

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, blijft erbij dat er nu niet ingegrepen kan worden in het 8 december strafproces. De zaak bevindt zich in de fase van berechting. En dat is een aangelegenheid van de Krijgsraad. De regering, het Openbaar Ministerie noch De Nationale Assemblee kan dat stoppen.

fotoHugo Essed, advocaat van de nabestaanden. (Foto: René Gompers)

Essed antwoordt op vragen van journalisten dat de situatie bemoedigend is. Veel mensen hebben door dat de stopzetting niks te maken heeft met dat de staatsveiligheid in gevaar is. Er wordt volgens de raadsman misbruik gemaakt van artikel 148 van de grondwet om "het eigen hachje te redden".

In elk geval is het proces niet stopgezet, zoals in in de resolutie wordt opgedragen door president Desi Bouterse aan de procureur-generaal. Op 5 augustus zullen de advocaten van de nabestaanden zich uitlaten over de brief van de hoogste vervolgingsambtenaar en de resolutie. Daarna zal de Krijgsraad zich beraden en een besluit nemen over wat er verder gedaan moet worden.

Essed merkt op dat dezelfde argumenten die gegolden hebben om de gewijzigde Amnestiewet buiten beschouwing te laten, nu ook gelden. Er is volgens de raadsman wel degelijk sprake van inmenging in een lopend proces. Artikel 148 is niet van toepassing op het proces, meent de advocaat. Dit was nooit het geval, misschien wel toen de moorden hebben plaatsgevonden, want dan was de staatsveiligheid in gevaar, zegt Essed. De opdracht aan de procureur-generaal is te laat. Het proces ligt bij de rechter. De auditeur-militair heeft het woord gekregen en de mededeling van de procureur-generaal doorgegeven. Hij heeft zijn requisitoir niet gehouden, stelt Essed.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 01-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics