Nickerie.Net, maandag 04 juli 2016


Mathoera: 'Vertrouwen en identificatie grootste uitdagingen'

PARAMARIBO - Vertrouwen krijgen van niet alleen de hindoestaanse kiezer, maar vooral van de niet hindoestaanse kiezers die zich met de partij kunnen identificeren, zijn de grootste uitdagingen van de VHP”, zegt assembleelid Krishna Mathoera. Volgens de politica kan de partij niet op de een op andere dag een multi-etnische partij worden en zal hard aan dit proces gewerkt moeten worden. “Dat proces heeft echter haast, omdat het nu niet gaat om etniciteit in de eerste plaats, maar om alle Surinamers”, zegt Mathoera. De tijd om hindoestanen een platform te geven en inspraak te laten hebben in het beleid past bij het ontstaan van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), nu moet de partij een weerspiegeling zijn van alle Surinamers.

VHP-assembleelid Krishna Mathoera."Voor mij is belangrijk dat iedere Surinamer lid mag worden een functie mag bekleden of president mag worden, alleen moeten die bekwaam, integer en te vertrouwen zijn en dat missen we in de politiek." Volgens Mathoera heeft de VHP, zeker na de verkiezingen van mei 2015 duidelijke stappen vooruit gezet op weg naar haar doel een multi-etnische partij te worden. Voor haar is het moeilijk nu al in te schatten hoe de partij bij de verkiezingen van 2020 ervoor zal staan door alleen in de partij te gaan. Mathoera hoopt dat tenminste het aantal van acht zetels die de partij nu heeft in de Nationale Assemblee zal worden verdubbeld. Veldwerk heeft haar ervan weerhouden om voor een bestuursfunctie te kiezen. Dat geldt ook voor DNA-leden Dew Sharman en Riad Nurmohamed.

Karishma Matoera, die zondag is gekozen als voorzitter van de VHP-jongerenraad, wil naast een intensievere plek creëren voor de jongeren binnen de partij werken aan het multiculturele doel. Dat behoort tot van een haar grootste uitdagingen. De VHP-jongerenraad zal zich vooral uitspreken over economische en maatschappelijke vraagstukken met nadruk op onderwijs en werkgelegenheid.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 04-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics