Nickerie.Net, maandag 04 juli 2016


Santokhi: VHP is de redding van Suriname

De VHP zal deel zijn van de nieuwe regering, verzekert partijvoorzitter Chan Santokhi. Dat kan eerder gebeuren dan men denkt, voegt hij er aan toe. “De VHP is de redding van Suriname,” meent Santokhi. “We zullen niets nalaten om het land te redden van de neerwaartse gang, om Suriname klaar te maken voor een sterke regering waar de VHP deel van is.”

foto VHP-voorzitter Chan Santokhi met het boekwerk over de eerste bestuursperiode. (Foto: René Gompers)

De oranjepartij bereidt zich als nooit tevoren voor op het verwerven van regeermacht. Er zijn voor de partij drastische maatregelen getroffen geeft Santokhi in zijn toespraak aan. Een belangrijk vereiste om het gestelde doel van ‘grootste partij met regeermacht’ te bereiken, is het etnisch profiel van de partij veranderen. De deuren zijn opengesteld voor ‘niet traditionele groepen’ en worden ze niet ‘slechts’ lid, maar krijgen de kans om actief te zijn in commissies en raden, instanties die overigens van essentieel belang zijn om beleid voor de partij en het land te helpen ontwikkelen. Op bestuurlijk niveau zijn er ook aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd.

“Vandaag kunnen we gerust stellen dat de VHP zich in de afgelopen bestuursperiode ontwikkeld heeft tot een super apparaat van politiekvoering,” deelt Santokhi mee. “Een uniek mechanisme dat in staat is iedere uitdaging waar het staatsbestuur mee geconfronteerd wordt, aan te kunnen. Met trots kunnen we verklaren dat we beschikken over een batterij aan deskundigen en specialisten in vrijwel alle disciplines. Deze ideale situatie van een superapparaat en meervoudige expertise, zal ons in staat stellen om vastberaden en zelfverzekerd de komende verkiezingen in te gaan, om goed voorbereid plaats te nemen in de nieuwe regering.”

Santokhi haalt aan dat de VHP altijd een grote rol heeft gespeeld bij het brengen van stabiliteit. In partnerschap met andere partijen is democratisch- en financieel economisch herstel gebracht. “Dat herstel is telkenmale de grond ingeboord door deze regering,” merkt Santokhi op. “Nu blijkt dat we als partij weer voor een grote uitdaging om opnieuw puin te gaan opruimen. Dat gaan we ook doen, we hebben daar genoeg kwaliteit en kracht voor.” In binnen- en buitenland zijn de ogen gericht op de oranjepartij merkt Santokhi op “omdat men beseft dat de VHP, in samenwerking met andere partners, in staat is Suriname te redden.” Santokhi drukt de achterban op het hart om op alles voorbereid te zijn. De toestand in het land zou kunnen leiden tot vervroegde verkiezingen. “Ik dring bij u aan om na deze dag niet in slaap te vallen, om niet te denken dat de verkiezingen nog ver zijn. Beseft u goed dat ons primair doel is om in de volgende politieke trein te stappen. Weest u er ook op bedacht dat de volgende trein eerder zou kunnen vertrekken dan het vooraf bepaald tijdstip.”

René Gompers

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 04-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics