Nickerie.Net, maandag 04 juli 2016


Santokhi belooft periodieke evaluatie hoofdbestuur

Het nieuw gekozen hoofdbestuur van de VHP zal periodiek worden geëvalueerd. Bestuursleden die onvoldoende presteren, zullen vroegtijdig worden bedankt, zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi, die de partij nog een termijn mag leiden. Er waren volgens hem meer dan 30 kandidaten. Een aantal werd bedankt, vanwege hun nationaliteit of het niet volledig beschikbaar zijn voor hoofdbestuursvergaderingen. Anderen zijn bedankt omdat die eigen belang boven partijbelang stelden.

“De lijst is een gebalanceerde lijst en vormt een afspiegeling van de samenleving, van de VHP-achterban, die groeiende is en is in staat op basis van een goede teamgeest en eenheid de beleidsdoelen van de partij te realiseren”, aldus Santokhi.

Hij betreurde het vertrek van sommige leden uit de partij. “Ik besef zeer wel dat de progressie, die we hebben gemaakt in de afgelopen vijf jaar zich niet heeft voltrokken volgens de strategie en formule van sommigen onder u en dat als gevolg daarvan een enkele, of enkelen, meenden ertoe te moeten overgaan de partij publiekelijk te bespreken of erger nog, te besluiten afstand van ons te nemen. Ik betreur dat ten zeerste, maar indachtig het gezegde: “zoveel hoofden, zoveel zinnen, begrijpt u ongetwijfeld dat binnen een organisatie van zoveel personen, niet eenieder zijn zin zal kunnen krijgen, want uiteindelijk gaat het om het belang van de partij als geheel en haar enorme landelijke aanhang”.

Santokhi belooft leiding te zullen geven aan dit bestuur en de VHP op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanningen.(GFC)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 04-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics