Nickerie.Net, woensdag 06 juli 2016


Advocaten schamen zich voor minister van Juspol

PARAMARIBO - Ook advocaten verwerpen het gedrag dat justitieminister Jennifer van Dijk-Silos recentelijk op een regeringspersconferentie heeft geŽtaleerd. Eerder hadden andere critici de uitspraken van de bewindsvrouw totaal misplaatst en bepaalde onjuist genoemd.

Advocaten schamen zich voor minister van JuspolAdvocaat Ronald Kensmil vindt dat Van Dijk-Silos ver buiten haar boekje gegaan is en betwijfelt zelfs of zij haar taak als minister van Justitie en Politie begrijpt. Hij kan zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat zij in de functie als minister een rechtszaak - die bij haar dochter in behandeling is als advocaat van EBS - inhoudelijk bespreekt in de publiciteit.

"De minister schept alleen maar verwarring hierdoor. Het is erg bedroevend", zei Kensmil. Het kan er bij hem bovendien niet in, dat de minister ronduit zegt dat de ondernemer stroom steelt. Dat zij de rechterlijke macht op die manier heeft aangevallen is volgens hem verfoeilijk. Van Dijk-Silos zei op haar persconferentie onomwonden dat de rechterlijke macht ongrondwettelijk bezig is en de ingreep van de regering moet voorkomen dat deze trend zich voortzet en verergert.

De deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath, vindt dat de bewindsvrouw betrokkenen binnen de rechtsspraak sinds haar aantreden constant beledigt. Daarnaast geeft zij de samenleving volgens hem systematisch verkeerde informatie.

Ook Monorath stoort zich aan de uitspraken van Van Dijk-Silos in de zaak tussen EBS en Wyndham Hotel. Hij vindt dat de minister een code onder advocaten schendt door zich in te laten met een zaak van een collega. De orde is er volgens Monorath nog steeds niet overheen dat de bewindsvrouw zich na haar aantreden erg laatdunkend had geuit over advocaten. "En zij gaat gewoon door". Hij vreest dat ze zich laat misbruiken.

 
Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 06-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics