Nickerie.Net, donderdag 07 juli 2016


ANALYSE over DOE:

DOE's deelname regering Bouterse, gegokt en verloren

BIJ DE VERKIEZINGEN van 25 mei 2010 behaalde DOE eindelijk een zetel in het parlement, na twee eerdere mislukte pogingen in 2000 en 2005. Vooral het feit dat Marten Schalkwijk als lijsttrekker had plaatsgemaakt voor predikant Carl Breeveld, was bij kiezers in goede aarde gevallen. Niet dat de op christelijke ideologien gebaseerde boodschap van de partij was veranderd, maar Breeveld wist die op een heldere manier over te brengen, in tegenstelling tot de intellectueel Schalkwijk. In de oppositiebanken maakte Breeveld vijf jaar lang indruk, door zich constructief op te stellen en niet, zoals dat doorgaans bij andere oppositiepartijen gemeengoed is, voorstellen van de regering bij voorbaat af te branden. Iedereen had verwacht dat de partij door deze vorm van politiek voeren bij de verkiezingen van vorig jaar flinke winst zou boeken. Maar dat viel vies tegen: DOE kwam weer op n zetel uit, het aantal kiezers bleef nagenoeg gelijk.

Verdeeldheid zaaien

DE TELEURSTELLING BINNEN de partij was groot. Toen president Desi Bouterse tijdens het vormen van een regering op de deur klopte met de vraag of DOE deel wilde uitmaken van de nieuwe coalitie, besloot het bestuur toe te happen. Immers, als vanuit de oppositiebanken geen indruk kon worden gemaakt op de kiezers, dan was het de moeite van het proberen waard, om het vanuit het centrum van de macht te proberen.

Breeveld had beter moeten weten, Bouterse is immers meester in het zaaien van verdeeldheid binnen partijen en combinaties waar hij mee samenwerkt. Vraag het aan A Combinatie (en BEP in het bijzonder), Nieuw Suriname en Pertjajah Luhur. En dat Bouterse DOE vooral binnen de lijnen wilde hebben om aan te tonen dat hij integriteit hoog in het vaandel heeft staan, wist het partijbestuur natuurlijk ook. Maar men zou zichzelf blijven en zich niet laten dicteren vanuit het NDP-kamp.

Toch liep het allemaal anders. Breeveld had zijn zinnen gezet op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maar werd afgescheept met Natuurlijke Hulpbronnen. Die bittere pil slikte hij gelaten en hij vond Regilio Dodson bereid dit departement namens DOE te leiden. De minister ging voortvarend van start, maar merkte al snel dat hij aan handen en voeten was gebonden. Zijn daadkrachtige optreden om de skalians van het stuwmeer te verwijderen, zette bij collega-politici zoveel kwaad bloed dat hij werd teruggefloten.

Bovendien bleek het een bewuste keuze van Bouterse te zijn geweest om geen NDP'er dit ministerie te laten beheren. Van daaruit moesten immers vervelende maatregelen genomen worden die het volk niet blij maakten: de drastische verhoging van de water- en elektriciteitstarieven. Dat onaangename klusje kon beter door een andere partij worden opgeknapt, zo moet de president hebben gedacht.

Vuile was

NA HET AANTREDEN van de tweede regering-Bouterse bleek bovendien dat de economische situatie van het land veel slechter was dan het volk vr 25 mei was voorgehouden. Dat DOE nu deel uitmaakte van een regeerploeg die de puinhoop moet opruimen, zit veel van de eigen kiezers niet lekker. Al maanden klinkt de roep om uit de regering te stappen, maar Breeveld wil vooralsnog van geen wijken weten.

Ook kwam de vuile was die een tijdlang in het partijkantoor aan de Eliselaan was blijven liggen, op straat. De eerste tekenen dat het niet allemaal koek en ei was, kwamen al vr de verkiezingen aan het licht. In januari 2015 zegde oprichter Marten Schalkwijk zijn lidmaatschap op, omdat hij het gevoel had dat het bestuur-Breeveld hem links liet liggen en geen gebruik wilde maken van zijn expertise.

Aan n van de grondbeginselen van DOE, het ondersteunen van lokale ontwikkeling, werd in zijn ogen nauwelijks nog aandacht besteed. De reactie van het partijbestuur was opvallend koeltjes: "Het bestuur respecteert uw keuze. Het ga u goed", was het antwoord van Breeveld op de brief van zijn voorganger.

Het was het eerste teken aan de wand; later bleek er veel meer aan de hand. Bestuurslid Ricky Stutgard pleitte er in mei voor dat de partij uit de coalitie moest stappen. Daarmee haalde hij zich de woede van de overige bestuursleden op de hals. Maar Stutgard blijft bij zijn standpunt omdat "de voorzitter van DOE die zijn mond vol heeft van corruptie en anticorruptie, de partij heeft geloodst in n van de meest corrumptieve regeringen die Suriname ooit heeft gekend". Het leidde tot een rumoerige vergadering, waarbij werd afgesproken binnenkort nieuwe bestuursverkiezingen te houden en de leden het laatste woord te geven over het wel of niet blijven zitten in de coalitie. Zover is het nog niet gekomen.

Des duivels

DE KWESTIE ROND het middels artikel 148 van de Grondwet laten stoppen van het 8 Decemberstrafproces, deed de bom binnen DOE vorige week pas goed barsten. De actie was een unaniem besluit van de ministerraad, dus ook Dodson had zijn handtekening gezet.

Breeveld deed daar geheimzinnig over en eerder deze week kwam er een verklaring van DOE dat de partij zich distantieert van het regeringsbesluit. Dodson reageerde maandag des duivels en zei dat wel degelijk de afspraak binnen DOE was om te tekenen. Hij meent dat het alleen Breeveld is die zich van het besluit distantieert en hij komt tot de conclusies dat de voorzitter beter kan opstappen.

Om verdere schade te voorkomen, heeft het partijbestuur dinsdagavond besloten een persstilte in te lassen om, zoals Breeveld dat desgevraagd zegt, "de problematiek intern op te lossen. Vervolgens zullen we als partij eenduidig ons besluit delen".

De vraag is of het niet te laat is om de problemen op te lossen. De partij staat bovendien voor een enorm dilemma: in de coalitie blijven of weer in de oppositiebanken plaatsnemen. In beide gevallen zal de schade groot, zo niet onherstelbaar zijn. Want een deel van de DOE-aanhang heeft de partij al lang zwaar gedesillusioneerd de rug toegekeerd. De coalitie verlaten, lijkt toch de beste optie, zodat het partijbestuur de handen vrij heeft om de vele scherven bij elkaar te zoeken en te lijmen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 04-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics