Nickerie.Net, dinsdag 26 juli 2016


Hoefdraad unplugged

De huidige minister van FinanciŽn die ooit gewerkt heeft voor het IMF en geacht werd een topeconoom te zijn, doet er alles aan om de geschiedenis in te gaan als de slechtste governor van de CBvS ooit en de slechtste MinFin aller tijden. De man zal twee records gelijk vestigen in deze regeerperiode. Wat er allemaal mis gegaan is met de ontwikkeling bij het IMF van deze persoon die economie gestudeerd heeft is een vraagstuk dat ooit wel beantwoord zal worden. In elk geval lijkt het niet dat hij in deze periode enige respect heeft weten op te bouwen voor het Caribisch/Zuid-Amerikaans land Suriname of om het even de ontwikkelingslanden binnen ACP. Deze heerschap behandelt Suriname nog steeds als een bananenrepubliek, een perceptie die ergens in zijn ontwikkeling bij het IMF hardnekkig is gaan postvatten. Deze minister weet niet hoe democratische instituten in ontwikkelingslanden werken en waarnaar toe ze heen behoren te gaan. Een minister die niet met kritische vragen en kritiek kan omgaan, is een slechte minister die niet geschikt is voor een hoge ambt. Deze minister is wel bereid om ter verantwoording te worden geroepen door buitenstaanders, maar Surinamers moeten hem dat niet aandoen.

Wie zijn wij trouwens in het land in een stenen tijdperk om de begaafde minister vragen te stellen. De minister die niet weet dat hij in het parlement, het huis van het volk, een gast is, is een minister die sterk is blijven steken in zijn ontwikkeling als academicus en ook als burger. Het is totaal niet gepast om een DNA-lid in zijn eigen huis uit te maken voor leugenaar, al zou het DNA-lid niet de waarheid hebben gesproken. Deze minister doet alsof de staatskas zijn eigen portemonnee is. Wat is de leugen waarover de minister valt. Hij haalde eerder aan dat hij, om uit het stenen tijdperk te komen, 55 economen en juristen heeft aangetrokken. In aanloop naar een zeer belangrijke vraag vergiste het DNA-lid Jogi zich door te herhalen dat de minister 55 juristen in dienst had genomen. Een vergissing (een verschrijving) betekent in de ogen van deze minister dat er wordt gelogen. De mensen op zijn ministerie moeten dus gewaarschuwd zijn. Maar de minister heeft nooit antwoord gegeven op de vraag wat voor nut het heeft om een jurist SRD 520.000 per jaar (SRD 43.000 per maand) te betalen en dat deze bovenop nog een claim indient van meer dan een miljard (SRD of USD). Hij verkiest dus hier gewoon om de staatskas als zijn eigen portemonnee te beschouwen. De minister zegt dat hij 55 deskundigen / academici (economen/juristen) heeft aangetrokken en de al in dienst zijnde personen heeft laten trainen.

De vraag rijst wat voor effect dat heeft gehad op de versterking van de CBvS. Het antwoord vooralsnog is dat dit alles van nul en generlei waarde is. Vooralsnog heeft het er veel van weg dat deze personen om politieke redenen in dienst zijn genomen, dus als een soort werkverschaffing. De minister blijft steeds stellen dat wetten in orde moeten worden gemaakt, maar al die juristen en economen kunnen samen niet gaan werken aan de wetsontwerpen. De minister heeft in zijn vorige hoedanigheid als governor zich gedragen als een gouverneur in iemands anders land. Deze gouverneur heeft ook zichzelf verrijkt door in een land met financiŽle beperking een onzedelijk hoog bedrag voor zichzelf te bedingen. Riante salarissen deelde hij ook uit aan waarschijnlijk de vrienden waarvan de lijsten en bedragen in de krant hebben gestaan. De vraag rijst wat het effect is geweest van al die consultants en de hoge salarissen van inclusief de gouverneur. Het effect is dat Suriname van een kansrijk land tot een straatarm land is gemaakt. De staatskas is leeggehaald en de gouverneur heeft met zijn hoge salaris en dat van anderen actief daaraan bijgedragen. Nu weigert hij vragen te beantwoorden, omdat op de vragen die gesteld worden er op een nette manier geen antwoorden te geven zijn. Wat zijn de wapenfeiten van deze gouverneur en deze minister? Hij heeft een zodanig mismanagement gevoerd op zowel de Centrale Bank als nu op FinanciŽn dat het land als bedelaar is gaan staan voor de deur van het IMF. Er wordt ook beweerd dat er een opzettelijke actie is gevoerd om Suriname naar de oude werkgever, het IMF, te brengen.

Hoe deze minister over Suriname in het buitenland en bij zijn oude werkgever praat is ook nog een vraag. De vraag rijst hoeveel woorden je nog eraan moet wijden om het onvermogen van deze voormalige gouverneur te beschrijven. In elk geval heeft hij nu ook laten weten dat hij niet weet hoe het hoort in het parlement. Door zijn onbeschaafde handeling heeft hij niet alleen het betreffende DNA-lid onheus bejegend, maar ook het totale parlement en het volk van Suriname. De DNA-voorzitter heeft er alles aan gedaan om de vraag van het DNA-lid niet te laten herhalen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 23-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics