Nickerie.Net, dinsdag 26 juli 2016


PVF: Padieproducenten ontvingen US$ 21 miljoen minder

Padieproducenten hebben afgelopen twee seizoenen US$ 21 miljoen minder ontvangen. Hierdoor zijn zij in grote problemen gekomen. Landbouwdeskundige Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL, zegt dat de enorme daling voornamelijk komt door de ontregeling van de rijstexport.

Een baal natte padie is in het najaar van 2015 gedaald naar SRD 32,50 (US$ 10 volgens de koers die toen gold). Tussen 2008 en 2015 varieerde de prijs tussen de US$ 22 en US$ 17. In het voorjaar van 2015 bedroeg de padieprijs nog ongeveer SRD 55, wat overeenkwam met US$ 17 US bij een koers van SRD 3,25. De boeren waren daarbij ook in aanmerking gekomen voor subsidie.

De meeste verwerkers hadden hun reguliere exporten gestopt om te kunnen profiteren van die gunstige exportprijzen van Venezuela. Uiteindelijk bleek dat men nauwelijks kon exporteren naar Venezuela. De overheid heeft zelfs schadeclaim moeten betalen voor een verscheping naar Venezuela. Vanwege die ontregeling van de export waren de schuren bij de aanvang van de najaarsoogst 2015 nog vol, waardoor de opkopers maximaal US$ 10 per baal (SRD 32,50) hebben betaald.

Achterstanden in aflossing

De afgelopen oogst (voorjaar 2016) hebben de verwerkers diezelfde prijs van US$ 10 (SRD 60 bij een koers van SRD 6 voor 1 US dollar) gehanteerd. Terwijl de prijs van rijst op de internationale markt vanaf het najaar 2015 met minder dan 10% is gedaald, blijkt dat de padieprijs, die voor een belangrijk deel afgeleid wordt van de exportprijs, met meer dan 35% is gezakt. Vermoedelijk profiteren sommige rijstimporteurs in het buitenland ook van de onderlinge concurrentie van onze rijstexporteurs, meent Jairam.

Door die prijsdaling van 7 dollar per baal zijn de inkomsten van de padieproducenten de afgelopen twee seizoenen op basis van een productie van 1,5 miljoen balen per seizoen, met 21 miljoen dollar afgenomen (1,5 miljoen x 7 x 2). Alsgevolg van deze situatie zijn er grote achterstanden ontstaan in de aflossing van schulden terwijl er juist meer geld nodig is (vanwege de stijging van de koers) om het seizoen te financieren.

Niet kostendekkend

Met de opbrengsten uit de verkoop van padie kan de verhoogde productiekosten niet gedekt worden. De prijs van ureum, herbiciden en insecticiden zijn verdubbeld, waardoor velen gedwongen zijn bij verwerkers of inputleveranciers tegen zeer ongunstige voorwaarden geld te lenen. Vanwege de stijging van de kosten voor levensonderhoud en sterke afname van de inkomsten, wordt een optimale gewasverpleging ook verhinderd. De inzaai schommelt al jaren rond de 25000 ha.

Het is volgens Jairam dringend nodig om maatregelen te nemen die moeten leiden tot interne en externe versterking van de sector. Hierdoor kunnen de belangen van alle actoren inclusief van de padieproducenten (zoals late betaling, slechte financiering en lage padieprijzen) veilig gesteld worden. Via de opvoering van de economische weerbaarheid van de producenten kan de productie, werkgelegenheid en de deviezeninkomsten verhoogd worden. In het kader van een duurzame ontwikkeling, diversificatie van onze economie is een bijzondere aanpak van de agrarische sector nodig, stelt de PVF voorzitter.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 26-07-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics