Nickerie.Net, woensdag 03 augustus 2016


OAS verwerpt pogingen stopzetting proces Decembermoorden

PARAMARIBO - De Inter-Amerikaanse Commissie inzake Mensenrechten (IACHR) heeft haar ernstige bezorgdheid geuit over de maatregel van president Desi Bouterse om de voortzetting van "een rechtszaak inzake vervolging van ernstige mensenrechtenschendingen waarin hij verdachte is te stoppen". Zo schrijft de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in een zojuist uitgegeven verklaring.

OAS bezorgd om stopzetting proces DecembermoordenDe IACHR zegt de mensenrechtensituatie in Suriname tijdens de militaire dictatuur van de jaren '80 nauwgezet te hebben gevolgd en enkele rapporten over grove mensenrechtenschendingen uit die periode inclusief massamoord te hebben gepubliceerd. Deze massamoorden behelzen onder andere de geruchtmakende zaak waarbij 15 prominente burgers in Fort Zeelandia werden vermoord op december 1982. De VN Commissie inzake Mensenrechten heeft ook schendingen van het recht op leven vastgesteld.

Het OAS-orgaan verwijst ook naar uitspraken van het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten die Suriname heeft veroordeeld wegens de Moiwana-slachting (2005) en de moord op een andere groep binnenlandbewoners, bekend als de Aloeboetoe-case (1991). De mensenrechtencommissie wijst ook op verschillende andere ontwikkelingen en verwikkelingen rond de 8 Decembersrafzaak.

Zo wordt gesteld dat De Nationale Assemblee met de aangepaste Amnestiwet van 1992 in april 2012 straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen tijdens de militaire dictatuur heeft bestendigd en de uitzondering dat nooit amnestie verleend mag worden voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven ongedaan heeft gemaakt.

De IACHR benadrukt dat Suriname als lid van de OAS en partij bij het Amerikaans Verdrag inzake Mensenrechten zich heeft verplicht mensenrechtenschendingen zoals de Decembermoorden te onderzoeken en verdachten te vervolgen en te berechten. De IACHR en het Mensenrechtenhof hebben verklaard dat een amnestiewet geen rechtvaardiging is om geen onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen en dat het recht zijn beloop niet heeft.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 03-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics