Nickerie.Net, vrijdag 05 augustus 2016


Hofwijks: Actie Burgercollectief geslaagd

“Niemand is gearresteerd en we hebben gedaan wat we voornemens waren,” zegt een tevreden Curtis Hofwijks, leider van actiegroep 'We Zijn Moe'. Het stille protest van het Burgercollectief, waar de actiegroep deel van uitmaakt, is zonder ‘grote’ incidenten verlopen. De oproerpolitie die in vol ornaat en in grote getale aanwezig was, heeft voorkomen dat de kleine groep van betogers voor het gerechtsgebouw heeft post gevat.

fotoCurtis Hofwijks van 'Wij Zijn Moe' doorbreekt de muur van de politie en gaat naar het gerechtsgebouw. (Foto: Ranu Abhelakh)

De ‘stille’ optocht is begonnen bij het Monument van de Mensenrechten bij de Amerikaanse ambassade, nog geen 200 meters van het gerechtsgebouw. Er is geen vergunning verleend voor het stille protest omdat er te weinig politiemanschappen zouden zijn om de veiligheid te garanderen. De optocht heeft plaatsgevonden in een afgesloten gebied. De straten tussen de Amerikaanse ambassade en het gerechtsgebouw waren afgezet een paar uur voor de aanvang van het 8 decemberstrafproces.

Het volkslied zingend en de Surinaamse vlag hoog houdend trok de groep richting het gerechtsgebouw. Politiemanschappen en leden van de mobiele eenheid vormden ter hoogte van Jack’s Tours & Travel Services (op de helft van de afstand) een muur. De groep heeft voor ‘heel even’ vastgezeten. Daarna is men gewoon om de muur heen gelopen en begaf de groep zich ongehinderd naar het gerechtsgebouw.

Democratie houdt stand De veiligheidstroepen hebben hun strategie aangepast. Zij hebben wederom een muur gevormd maar dit keer om het gerechtsgebouw. Sommige betogers hebben getracht om door de muur te lopen. Enkelen werden aan de arm tegengehouden. Ook delen van de media mochten niet door. Buurtbewoners moesten ‘even omlopen’. Het gebied was hermetisch afgesloten. Na een kleine ‘dyugu dyugu’ zijn zaken op orde gesteld.

Sunil Oemrawsingh heeft namens de nabestaanden het Burgercollectief bedankt voor de steun voordat hij zich naar de rechtszaal begaf. De betogers hebben zich teruggetrokken bij het Mensenrechtenmonument. De buitengesloten journalisten hebben zich later mogen voegen achter de veiligheidsmuur.

“Vandaag is de democratie getoetst en heeft de politie bewezen onze beste kameraad te zijn,” concludeert Sham Binda, voorzitter van de Akmos. “Ze zijn in dienst van de overheid, ik denk niet dat hun intentie is om mensen te rammelen en te arresteren. Vooral niet als het om een vreedzame betoging gaat.” Binda vindt dat er helemaal geen vergunning nodig is geweest om deze actie te houden. “Er is geen samenscholingsverbod. Ik adviseer dat we geen vergunning meer aanvragen. Dan wil ik zien of men ons gaat stoppen. Want men stuurt aan op een confrontatie. Wij zijn daar niet op uit. Wij sturen signalen uit naar de regering en de internationale gemeenschap over wat er gebeurt in Suriname.”

René Gompers

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / SRHerald 05-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics