Nickerie.Net, woensdag 10 augustus 2016


Suriname, de nieuwe wereldkampioen corruptie?

Door Hubert Rampersad

Nigeria is momenteel wereldkampioen corruptie, gevolgd door India op de tweede plaats en Indonesië op de derde plaats. Ik was vorig jaar in India en Indonesië voor het verzorgen van good governance trainingen en ben zojuist terug uit Nigeria waar ik op uitnodiging de overheid, 500 bankmanagers, topmanagers en officieren van het leger aldaar gedurende de afgelopen 4 weken heb getraind in mijn authentic governance systeem. De grootste economie van Afrika met het grootste aantal inwoners in Afrika (180 miljoen) gaat vawege grootschalige corruptie gebukt onder grote armoede en een zeer slecht investeringsklimaat.

Hetzelfde staat op het punt met Suriname te gebeuren met al die corruptieschandalen in de afgelopen maanden. Zo is in de afgelopen dagen bekend gemaakt dat, niet alleen de voormalig directeur van Staatsolie, Marc Waaldijk, maar ook de waarnemend directeur EBS , Willy Duiker, zichzelf heeft verrijkt tijdens zijn directeurschap. Corruptie schijnt nu een normale zaak in Suriname te worden, zoals in Nigeria, India en Indonesie nu het geval is. Suriname is nu hard op weg Nigeria van de eerste plaats te verdringen en binnenkort de nieuwe wereldkampioen corruptie te worden, met alle gevolgen van dien.

Corporate governance codes, regels, verklaringen, procedures en richtlijnen die overheden en organisaties hanteren om etisch bestuur te garanderen blijken helaas averechts te werken. Zo blijkt wereldwijd dat niemand zich aan deze formele etische codes, regels, verklaringen, voorschriften, richtlijnen en procedures houdt. Is voor de gek houwerij. Zo legt Marc Waaldijk, in een interview met dWT uit dat dat hij jaarlijks een verklaring bij Staatsolie moest tekenen waarin hij zich moest verplichten om de belangen van het bedrijf niet te schaden. Precies zoals de vele politici die in de DNA telkens de eed afleggen om de belangen van het volk te dienen en niet hun eigen belang.

EBS heeft geen corporate governance code, terwijl Staatolie deze wel heeft. En in beide gevallen blijkt er corruptie te zijn gepleegd. Het maakt dus niets uit of je corporate governance codes, regels, verklaringen, procedures en richtlijnen hebt of niet. Precies zoals in Nederland bij ABNAMRO, AHOLD, de aannemers, etc. het geval blijkt te zijn. Zo heeft de invoering van de corporate governance code in Nederland ruim 10 jaar geleden juist meer corruptie in Nederland gecreeerd en de zaak alleen maar erger gemaakt.

Er is dus dringend behoefte aan een duurzame en innovatieve oplossing voor deze wereldwijde epidemie van onetische gedragingen van managers en politici. Het wordt tijd dat we eindelijk gaan beseffen dat het om fatsoen en persoonlijke integriteit gaat. Denk aan wat Plato zei in 340 voor Christus: “Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws”.

Onderzoek toont aan dat een groot percentage van de wereldbevolking slecht is. Onder hen zijn ook veel managers en politici. Waarom wordt er niet geleerd van Plato en wordt er niet gefocust op het creëren van een cultuur van goede mensen, waar persoonlijke waarden in lijn zijn met de formele etische codes/regels en deze ingebed zijn in de mind van mensen, in plaats van uitsluitend te focussen op slechts deze formele codes, regels en verklaringen?

Tegen deze achtergrond heb ik een authentieke en holistische benadering van corporate governance wereldwijd geintroduceerd, gebaseerd op mijn nieuwste boek “Authentic Governance; Aligning Personal

Governance with Corporate Governance” (Springer, New York, 2015). Dit is wat de governor van de Centrale Bank van Saudi Arabia, Dr. Fahad AlMubarak (zie foto), in zijn voorwoord van de Arabische editie van dit boek schreef: “We hebben een duurzame aanpak van corporate governance nodig dat meer de nadruk legt op persoonlijke integriteit en persoonlijke waarden. Op deze manier zal goed bestuur een way of life zijn, gekenmerkt door vertrouwen, geloofwaardigheid, transparantie, integriteit, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid en een continu leerproces, ingebed in een ethische cultuur. Dit belangrijk boek biedt de oplossing hiervoor. Het moet verplichte lectuur zijn voor alle topmanagers en politieke leiders”.

Duurzame good governance begint daarom met value based leadership, gebaseerd op zelfreflectie en introspectie en inbedding van persoonlijke waarden in de mind van de managers en eerlijk te reflecteren op deze waarden. Het is te hopen dat Surinamers dit massaal gaan beseffen voordat Suriname Nigeria inhaalt en het wereldkampioenschap corruptie wint.

Hubert Rampersad

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE AMERICAS

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / Hubert Rampersad 10-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics