Nickerie.Net, zaterdag 13 augustus 2016


Toespraak VHP voorzitter 12 augustus 2016 op VHP structuren vergadering

De  VHP structurenbijeenkomst van vandaag, is de eerste vergadering van de VHP, na de herverkiezing (tweede termijn) van Chan Santokhi als VHP voorzitter.

Chan Santokhi als VHP voorzitter

Waar stonden we als land 6 jaar geleden: 

Een veilig land; sterke rechtsstaat en een onafhankelijk rechterlijke macht;  sterke internationale samenwerking; een stabiele economie en economische groei; voldoende middelen in staatskas; internationale reserve van meer dan USD 700 miljoen; internationale investeerders als Iam gold en Newmonth in de goud sector; sterke SRD; goede ratings en positionering van Suriname op internationale beoordelingslijsten van veiligheid en mensenhandel; financiŽle rating; mensenrechten; democratie; kinderarbeid; bestrijding terrorisme; we hadden productie en we waren een gerespecteerd soeverein land.                                                                              

Waar stonden wij als volk:

U had een per capita inkomen van ruim USD 7000; uw SRD had waarde; er was koopkracht;  u  kon sparen; u kon reizen; u kon alles kopen; u kon overal valuta kopen voor 3.35 SRD voor 1 US-dollar; Veiligheid was gegarandeerd; kinderen hadden een goede toekomst; er was vertrouwen; U had uw trots als Sranan man.

Waar staan we nu, wat is er gebeurd met Suriname als land:

Van de 17de rijkste land tot 1 van de armste landen in de regio; 3 miljard US dollar extra inkomsten verdampt; 1,2 miljard us dollar opgemaakt; internationale reserve bijna leeg; staatskas is leeg; het land wordt gedraaid op leningen, waarvan niet duidelijk is hoe die afgelost zullen worden; Een ding is duidelijk, u zult het moeten aflossen. Inflatie 64%, 3 na hoogste in de regio; Koers USD t.o.v. SRD 7,50; Suriname is een machtsstaat aan het worden; de rechterlijke macht wordt ondermijnd; Geen veilig land meer; op alle internationale beoordelingslijsten zijn wij gedaald; de regering maakt van dit land een schurkenstaat.

Met goed en integer bestuur en goede inzet van de voldoende middelen zou iedereen nu een huis hebben. Iedereen zou werk hebben en er zou geen armoede zijn. Maar men heeft ons bestolen, wij zijn geworden tot een van de corrupte landen in de regio.

Wat is er gebeurd met ons als volk en burger van het land: 

 Koopkracht burgers gedaald; salaris heeft geen waarde meer; pensioen en AOV, kinderbijslag verdampt; werkloosheid is toegenomen, sociale problemen nemen toe; importeurs kunnen moeilijk importeren; angst en onveilig gevoel, broodvrees; rancune;  intimidatie; goede gezondheidszorg; medicijn schaarste; studiekosten onbetaalbaar; De regering heeft u arm gemaakt; u komt aan spaargeld en reserves; woningen onbetaalbaar,  leningen moeilijk terug te betalen; De regering maakt van u een bedelaar.

Hoe komt het dat we pinaren? Omdat wij een regering hebben die: leiderschap ontbeert; leiderschapscrisis werkt door naar het beleid; ondeskundig is, capaciteitsproblemen ; management probleem, geen planningscapaciteit,  corrupt en verspillend beleid voert, geen vermogen om te regeren; IMF binnengehaald, soevereiniteit van het land weggegeven; onbehoorlijk bestuur; machtsmisbruik; nepotisme. Door wanbeleid economie kapot gemaakt; de middenklasse kapot gemaakt; het volk nog armer geworden; ondernemers kapot gemaakt; macht in handen van een kleine groep van personen, die zich verrijken ten koste van het volk.

Deze regering is niet zomaar aan de macht gekomen

Deze regering is kampioen in manipulatie, bedrog en leugens; met manipulatie, bedrog, valse belofte en leugens naar het kiezersvolk toe heeft men het kiezersvolk beÔnvloed. Met een populistisch beleid, gericht op korte termijn blij maken van het volk.

Als VHP hebben wij de samenleving en het kiezersvolk altijd gewaarschuwd voor deze regering en haar beleid. Als voorzitter ben ik huis aan huis gegaan; van district naar district gegaan; van  dorp naar dorp om het volk te informeren om hun een goede keuze te laten maken. Maar helaas koos de meerderheid voor een andere regering. Maar het volk heeft er nu genoeg van. Men heeft de regering al door en het volk zal haar afstraffen.                                         

Hoe kijken we naar de toekomst

Historische rol van de VHP:  

 In de militaire periode, de 80-er jaren was er een enorme crisis, gecreŽerd door bestuurders van dezelfde signatuur als deze regering. De VHP was er toen voor het volk en heeft bijgedragen dat die ernstige crisis werd opgelost na het jaar 1987.

In de negentiger jaren was er een enorme crisis, gecreŽerd door bestuurders van dezelfde signatuur als deze regering. De VHP was er toen voor het volk en heeft bijgedragen dat die ernstige crisis ook werd opgelost vanaf het jaar 2000.

Nu hebben we wederom een crisis, veroorzaakt door dehuidige regering. En als voorzitter van de VHP geef ik u de garantie dat wij weer als VHP met onze politieke vrienden u en het land uit de crisis zullen halen.   

En wat en hoe zal de rol van de VHP zijn  

Ons crisisbeheersingsplan zijn in grote lijnen af en wordt verder uitgewerkt door een team van deskundigen. De contouren hiervan zijn:  

Herstel van vertrouwen in de samenleving; een deskundig en integer team van bestuurders; sterk en integer leiderschap; versterking van de rechtsstaat; versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; voeren van een beleid op basis van de principes van goed en behoorlijk bestuur;  Intrekken c.q. aanpassen van wetten en besluiten, die in strijd zijn met de ontwikkelingsdoelen van het land en de belangen van de samenleving en het functioneren van de rechtsstaat; oplossen van de crisis op basis van gedegen planning met de juiste prioritering, de juiste maatregelen met het principe van dialoog en samenwerken.

Stabiliseren van de economie met goede samenwerking van nationale en internationale financiering instellingen en niet op basis ď ik ga de koers verlagenĒ.  De eenheid versterken in de samenleving; Oplossen van de crisis op basis van de professionalisering van het ambtenarenapparaat en parastatale instellingen; Internationale samenwerking om alle corruptie gevallen te onderzoeken; inzetten van private en aantrekken van buitenlands; diaspora en equity capital voor de investering en ontwikkeling in Suriname; Investeren in export gerichte kleine en middelgrote bedrijven; Investeren in de agrarische sector; de diensten sector, toersime en ICT; goedkope energie voor elke Surinamer op basis van nieuwe onderhandelingen met de Alcoa over energietarieven; zonne-energie en toepassing van moderne technologie en de groene energie; voortzetting van de ontwikkeling op basis van de VHP VISION 2030.

Slot  

Dit is niet het Suriname wat wij willen, dit is niet wat wij als volk verdienen, dit is niet wat onze kinderen verdienen, Dit is niet wat de vrouwen verdienen, dit is niet wat senioren burgers verdienen, dit is niet wat ondernemers verdienen; dit is niet wat ondernemers verdienen, zo kan niet langer.

De VHP zal overleg voortzetten met andere politieke partijen en sociale partners om gezamenlijk te strijden tegen het wanbeleid van de regering. Eenheid maakt macht, er is nog hoop, er is nog geloof. Maar niet in deze regering en haar beleid, maar in de VHP.

De VHP voor betere toekomst, duurzame ontwikkeling en de redding  van  Suriname.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / C. Santokhi 13-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics