Nickerie.Net, maandag 22 augustus 2016


Laffe NDP regering schuilt achter IMF en eist nog zwaardere offers bevolking

Alsof de verhogingen in de diverse sectoren nog niet genoeg zijn, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de burgerij een grotere bijdrage moet leveren om de wankele economie van het land weer op spoor te brengen. Dit is regelrecht het gevolg van het verkwistend ondoordachte economisch beleid van de NDP-regering onder aanvoer van Bouterse. Bijna een miljard geërfde US Dollars van de Frontregering was binnen no-time verdampt aan het 'Nyang& Dringi' gedrag van de NDP-ers en ineens kwam de regering tot ontdekking dat er geld nodig was voor de gezondheidszorg, het onderwijs en andere sectoren. De regering dacht eerst het volk te kunnen bedriegen met het massaal drukken van ongedekte SRD-s met een enorme waardedaling van de nationale munt tot gevolg. Prijzen van de eerste levensbehoeften schoten omhoog en voor valuta gebaseerde goederen moest twee tot drie keer langer gewerkt worden voor hetzelfde product. Het buitenland wilde keiharde US Dollars zien voor aanschaf van medicijnen en andere essentiële importgoederen. Een stap naar de IMF was onvermijdelijk, echter waren de voorwaarden niet mals. De eerste missie van het IMF om zich van dichtbij te oriënteren op de uitvoering van het door haar gesteunde herstelprogramma van de Surinaamse economie, duurde van 8 tot en met 18 augustus. Na vertrek donderdag uit Suriname liet de delegatie, geleid door Daniel Leigh, optekenen:

‘Om de macro-economische stabiliteit te herstellen, zullen grote inspanningen van zowel de Surinaamse autoriteiten als de samenleving als geheel vereist zijn.

De beslissing in de afgelopen dagen om de belastinginkomsten te ondersteunen door het gelijktrekken van de douanekoers met de marktconforme wisselkoers, en de verhoging van de belastingen op de literprijs van brandstof met SRD 0,20, zijn stappen in de goede richting. Toch zijn aanzienlijke extra verhogingen van de belastingen op de tarieven voor brandstof en elektriciteit, zoals gepland in het programma, essentieel om de fiscale situatie te verbeteren en om ruimte te maken voor beter gerichte sociale uitgaven’.

De regering zou zichzelf sterk beknotten in de mogelijkheden om aan geld te komen door de brandstofprijzen slechts gedeeltelijk te verhogen, terwijl energiekosten omhoog gaan. Leigh lijkt helemaal niet tevreden over de strakheid waarmee de regering het programma uitvoert, getuige zijn beoordeling daarvan: ‘wisselvallig’.

Hij vindt wel dat de autoriteiten vooruitgang hebben geboekt door het begrotingstekort niet ver te laten uitschieten boven hetgeen het programma voorschrijft. Dat kon worden bereikt door het bezuinigingsbeleid van de regering, gepaard gaande met economische hervormingen die hier en daar meer geld in het laatje hebben gebracht. Onder andere de voorbereiding voor de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw), zijn volgens het IMF goede ‘moves’.

‘Het team zal nu terugkeren naar Washington DC om het technische werk voort te zetten. Samen met onze plaatselijke vertegenwoordiger in Paramaribo, zullen we in nauw contact met de Surinaamse autoriteiten in dit proces blijven. Het inspectieteam is dankbaar voor een nauwe samenwerking van de autoriteiten’, schrijft Leigh tenslotte.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West / FOS Network 20-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics